DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва >
Монографії, розділи монографій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4130

Название: Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби
Другие названия: Теория и практика нормированного кормления скота
Theory and practice normalized feeding cattle
Авторы: Богданов, Г. О.
Bohdanov, G.
Кандиба, В. М.
Kandyba, V.
Ібатуллін, I. I.
Ibatullin, I.
Костенко, В. І.
Kostenko, V.
Мельник, Ю. Ф.
Melnyk, Yu.
Славов, В. П.
Slavov, V.
Ключевые слова: годівля тварин
кормление животных
hand-feed
нормована годівля
нормированная кормление
normalized feeding
збалансованість раціонів
сбалансированность рационов
balanced rations
повноцінна годівля
полноценное кормление
full feeding
Issue Date: 2012
Издатель: Рута
Библиографическое описание: Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби : монографія / Г. О. Богданов, В. М. Кандиба, І. І. Ібатуллін [та ін.] ; за ред. В. М. Кандиби, І. І. Ібатуліна, В. І. Костенка. – Житомир : Рута, 2012. – 860 с.
Аннотация: У монографії подано сучасні положення з нормування і організації біологічно повноцінної, збалансованої за деталізованими нормами, годівлі великої рогатої худоби, з гарантією досягнення генетичного потенціалу молочної і м'ясної продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголіття корів сучасних порід та одержання високоякісної продукції на рівні світових стандартів. Розраховано на науковців, викладачів вищих аграрних закладів, аспірантів, магістрів, студентів, менеджерів, керівників господарств, спеціалістів зі скотарства та фермерів.
В монографии представлены современные положения по нормированию и организации биологически полноценной, сбалансированной по детализированными нормами, кормления скота, с гарантией достижения генетического потенциала молочной и мясной продуктивности, воспроизводительной способности, профилактики нарушений пищеварения, алиментарных заболеваний, иммунодефицита, продление продуктивного долголетия коров современных пород и получения высококачественной продукции на уровне мировых стандартов. Рассчитан на научных работников, преподавателей высших аграрных заведений, аспирантов, магистров, студентов, менеджеров, руководителей хозяйств, специалистов по скотоводства и фермеров.
The book presents the current situation on the regulation and organization of biological full, balanced on detailed rules of feeding livestock with guarantees of the genetic potential of milk and meat productivity, reproductive ability, prevention of digestive disorders, nutritional disorders, immunodeficiency, extension of productive longevity of cows of modern breeds and produce high-quality products to the world standards. Designed for researchers, teachers of higher agricultural institutions, graduate, masters, students, managers, farm managers, specialists in animal husbandry and farmers.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4130
ISBN: 978-617-581-117-7
Appears in Collections:Монографії, розділи монографій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
teoria_i_praktika_normovanoi_godivli_VRH_2012_860.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU