DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4163

Название: Автоматизація обліково-звітного процесу в контексті ефективного управління підприємством
Другие названия: Автоматизация учетно-отчетного процесса в контексте эффективного управления предприятием
Automation of accounting and reporting process in the context of effective management
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Gayduchok, T.
Ключевые слова: управління підприємством
управление предприятием
business management
автоматизація
автоматизация
automation
обліково-звітний процес
учетно-отчетный процесс
accounting and reporting process
Issue Date: 2009
Издатель: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Автоматизація обліково-звітного процесу в контексті ефективного управління підприємством / Т. С. Гайдучок // Обліково-аналітичне забезпечення в системі фінансово-економічної інформації : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 квіт. 2009 р. – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 109–111.
Аннотация: Розглянуто процес автоматизації обліково-звітного процесу в контексті ефективного управління підприємством. Окреслено шляхи впровадження автоматизованих систем в обліково-звітний процес. Неодмінною умовою вдосконалення управління є докорінна реконструкція його технічної та інформаційної бази на основі автоматизованої системи обліку, контролю й аналізу з використанням сучасних технологій обробки облікової інформації. Відповідно до цього змінюється роль бухгалтерського обліку, а отже, його методологічні та методичні аспекти потребують коригування. Як бухгалтерський облік, так і бухгалтерська інформація в умовах автоматизованої системи обробки інформації використовуються значно ширше, ніж в умовах ручної обробки даних, змінюється і цільове призначення бухгалтерського обліку - він дедалі більше стає складовою управлінської системи підприємства.
Рассмотрен процесс автоматизации учетно-отчетного процесса в контексте эффективного управления предприятием. Определены пути внедрения автоматизированных систем в учетно-отчетное процесс.
The process of automation of accounting and reporting process in the context of effective management. The ways in implementing automated systems for accounting and reporting process.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4163
ISBN: 978-966-321-099-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OAZVSFEI_2009_109-111.pdf65,55 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU