DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра вищої та прикладної математики >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4171

Название: Мотивація в системі навчання математичних дисциплін
Другие названия: Motivation in education system to mathematical disciplines
Мотивация в системе обучения математическим дисциплинам
Авторы: Корнійчук, О. Е.
Korniichuk, O.
Корнейчук, Е. Э.
Ключевые слова: мотивація вивчення
motivation of studying
мотивация изучения
зміст
content
содержание
технології навчання
technology of training
технология обучения
цілі
purposes
цели
мотиваційні детермінанти
motivational determinants
мотивационные детерминанты
концепції менеджменту
management concepts
концепции менеджмента
методична ситема
methodical system
методическая система
Issue Date: 2012
Издатель: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Библиографическое описание: Корнійчук О. Мотивація в системі навчання математичних дисциплін / О. Корнійчук // Витоки педагогічної майстерності. Сер. Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 10. – С. 144–148.
Аннотация: У статті запропоновано модифікацію структури методичної системи навчання на основі дослідження процесу викладання математики для економістів. Обґрунтовано необхідність удосконалення педагогічної системи з точки зору мотивації вивчення майбутніми фахівцями математичних понять і методів. Визначено її універсальність.
In the article a modification of the structure of the methodical training system based on a study of the process of teaching mathematics for economists. The necessity to improve education system in terms of motivating the study of future specialists of mathematical concepts and methods. There is her universality.
В статье предложена модификация структуры методической системы обучения на основе исследования процесса преподавания математики для экономистов. Обоснована необходимость усовершенствования педагогической системы с точки зрения мотивации изучения будущими специалистами математических понятий и методов. Определена ее универсальность.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4171
ISSN: 2045-146X
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
vpm_2012_10_144-148.pdf239,16 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University