DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4506

Название: Ринопневмонія коней: епізоотологія, лікування та профілактика
Другие названия: Ринопневмония лошадей: эпизоотология, лечение и профилактика
Rhinopneumonia of horses: epizootology, treatment and prophylaxis
Авторы: Галатюк, О. Є.
Галатюк, А. Е.
Galatyuk, А.
Бегас, В. Л.
Behas, V.
Каньовський, А. І.
Каневский, А. И.
Kanyovskiy, А.
Радзиховський, М. Л.
Радзиховский, Н. Л.
Radzikhovski, N.
Рибачук, Ж. В.
Rybachuk, Zh.
Ключевые слова: ринопневмонія коней
ринопневмония лошадей
rhinopneumonia horses
герпесвірус 1 типу
герпесвирус 1 типа
herpesvirus 1 type
герпесвірус 4 типу
герпесвирус 4 типа
herpesvirus 4 type
Issue Date: 2008
Издатель: Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач»; Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини; Здоров’я тварин і ліки
Библиографическое описание: Ринопневмонія коней: епізоотологія, лікування та профілактика / О. Є. Галатюк, В. Л. Бегас, А. І. Каньовський [та ін.] // Здоров’я тварин і ліки. – 2008. – № 10 (83). – С. 8–11.
Аннотация: Ринопневмонія коней (РПК) – одна з найрозповсюдженіших вірусних хвороб коней, що характеризується короткочасною лихоманкою, катаральним запаленням слизових оболонок верхніх дихальних шляхів і кон’юнктиви, ураженням статевих органів, народженням нежиттєздатного молодняку, а також абортами у другій половині жеребності. Вивчено поширення ринопневмонії коней в племінних кінних господарствах в деяких регіонах України. На основі серологічного моніторингу встановлено, що серопозитивність коней в РЗГА становить 72–100%. Результати досліджень свідчать, що найвищі титри антитіл в РЗГА при ринопневмонії коней виявлені в молодняку віком до 3-х років, у кобил 3–5, 13–16 років та в жеребців-плідників. У коней з високими титрами антитіл відмічаються клінічні ознаки ринопневмонії та тенденція до зниження показників імунобіологічної реактивності організму.
Ринопневмония лошадей (РПК) – одна из самых распространенных вирусных болезней лошадей, для которой характерны кратковременная лихорадка, катаральное воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей и конъюнктивы, поражение половых органов, рождение нежизнеспособного молодняка, а также аборты во второй половине жеребности. Изучено распространение ринопневмонии лошадей в хозяйствах разных категорий некоторых регионов Украины. На основании проведенных серологических исследований установлено, что сероположительность лошадей в РТГА составляет 72–100%. Показано, что высокие титры специфических антител в РТГА относительно ринопневмонии лошадей регистрируются у молодняка возрастом до 3-х лет, у кобыл 3–5, 13–16 лет и у жеребцов-производителей. У лошадей с высокими титрами антител отмечаются клинические признаки ринопневмонии и тенденция к снижению количества эритроцитов, лейкоцитов, показателя гематокрита, абсолютного количества лимфоцитов, уровня общего белка, иммуноглобулинов, титров нормальных антител.
Spreading of rhinopneumonia of horses in miscellaneous categories of horse farming was studied on the bases of serological tests and it was shown that seropositivity of livestock in HIT presents 72–100%. It was defined that the highest titres of specific antibodies in HIT concerning rhinopneumonia of horses are found out in saplings under the age of 3 years old, in mares of 3–5 and 13–16 years old. Horses with high titres of antibodies have clinical symptoms of rhinopneumonia and tendency to reduction of the factors of immunobiological reactivity of body.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4506
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ZTL_2008_10_38_8-11.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU