DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4560

Название: Переваги використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін напрямку «Безпека життєдіяльності»
Другие названия: The benefits of using interactive teaching methods in teaching subjects «Safety»
Преимущества использования интерактивных методов обучения при преподавании дисциплин направления «Безопасность жизнедеятельности»
Авторы: Катковський, А. В.
Katkovskyi, A.
Катковский, А. В.
Ключевые слова: навчальний процес
learning process
учебный процесс
технології навчання
learning technologies
технологии обучения
інтерактивні методи навчання
interactive teaching methods
интерактивные методы обучения
дисципліни напрямку безпек
discipline towards safety
дисциплины направления безопасности
Issue Date: 2015
Издатель: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Библиографическое описание: Катковський А. В. Переваги використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін напрямку «Безпека життєдіяльності» / А. В. Катковський // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Сер. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 747. – С. 70–76.
Аннотация: У статті розкрито сутність поняття «інтерактивні навчання». Розглянуто методи інтерактивного навчання та проаналізовано переваги їхнього використання. Автор підкреслює, що одним із кроків підвищення ефективності навчальних занять є впровадження разом із традиційними методами навчання інтерактивних методів навчання.
The article reveals the essence of the concept of «interactive learning». The methods of interactive teaching and analyzed the benefits of their use. The author emphasizes that one of the steps efficiency classes are implementing together with traditional teaching methods of interactive teaching methods.
В статье раскрыта сущность понятия «интерактивное обучение». Рассмотрены методы интерактивного обучения и проанализированы преимущества их использования. Автор подчеркивает, что одним из шагов повышения эффективности учебных занятий является внедрение вместе с традиционными методами обучения интерактивных методов обучения.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4560
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
N_v_ChU_2015_747_70-76.pdf230,91 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University