DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4602

Название: Соціальні інтернет-сервіси як суб’єкт інформаційного простору держави
Другие названия: Social networking services as an information space of the state
Социальные интернет-сервисы как субъект информационного пространства государства
Авторы: Молодецька, К. В.
Molodetska, K.
Молодецкая, К. В.
Ключевые слова: соціальний інтернет-сервіс
social networking service
социальный интернет-сервис
інформаційна безпека
informational security
информационная безопасность
взаємодія акторів
actors interaction
взаимодействие актеров
класифікація
classification
классификация
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський державний технологічний університет
Библиографическое описание: Молодецька К. В. Соціальні інтернет-сервіси як суб’єкт інформаційного простору держави / К. В. Молодецька // Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016 : тези доп. VIII міжнар. наук.-техн. конф., 22–23 квіт. 2016 р. – Житомир : ЖДТУ, 2016. – С. 43–44.
Аннотация: Запропоновано підхід до класифікації соціальних інтернет-сервісів для ефективного управління взаємодією акторів віртуальних спільнот. Представлено дефініції категорій «актор» і «соціальний інтернет-сервіс». Розроблений підхід забезпечить проведення подальших досліджень взаємодії акторів віртуальних спільнот. В сучасних умовах інформатизації суспільства широкої популярності набули соціальні інтернет-сервіси (СІС) як ефективний інструмент комунікації і реалізації горизонтальних інформаційних обмінів контентом. В результаті учасники віртуальних спільнот використовують СІС не тільки для спілкування, але і для самоорганізації. Утворення об'єднань громадян у СІС, які в процесі своєї діяльності змінюють суспільство, можливе завдяки продукуванню і обміну контентом, що є складовою національного інформаційного простору. Однак, такий контент може носити недостовірний, неповний або упереджений характер і створювати передумови для маніпулювання індивідуальною чи суспільною свідомістю.
The approach to classification of social Internet services to effectively manage the interaction of actors virtual communities. Presented definitions of categories «actor» and «social networking service». The developed approach will provide further research of interaction between actors virtual communities.
Предложен подход к классификации социальных интернет-сервисов для эффективного управления взаимодействием актеров виртуальных сообществ. Представлены дефиниции категорий «актер» и «социальный интернет-сервис». Разработанный подход обеспечит проведение дальнейших исследований взаимодействия актеров виртуальных сообществ.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4602
ISBN: 978-966-683-457-0
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IKT_2016-43-44.pdf519,93 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University