DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Патенти >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4607

Название: Спосіб короткострокового виявлення сильного землетрусу, що насувається, за вимірюваними значеннями геомагнітного поля
Другие названия: Short-term method to identify the strongest earthquake that is coming, the measured value of the geomagnetic field
Способ краткосрочного обнаружения сильного землетрясения надвигающейся по измеряемым значением геомагнитного поля
Авторы: Бродський, Ю. Б.
Brodskyi, Yu.
Бродский, Ю. Б.
Ганношин, В. П.
Hannoshyn, V.
Ключевые слова: магнітна індукція
magnetic induction
магнитная индукция
наперед розрахованої
pre-calculated
заранее рассчитанной
період часу
period of time
период времени
опівнічний час
the midnight hour
полночный час
середнє значення пульсацій
the average value of the pulsation
среднее значение пульсаций
Дата публикации: 25-Июн-2010
Издатель: Державний департамент інтелектуальної власності
Библиографическое описание: Пат. 91152 Україна, МПК G01V 1/00. Спосіб короткострокового виявлення сильного землетрусу, що насувається, за вимірюваними значеннями геомагнітного поля / Бродський Ю. Б., Ганношин В. П. ; заявник і патентовласник Житомирський нац. агроекол. ун-т. – № a200904035 ; заявл. 25.04.2009 ; дата публікації 25.06.2010, Бюл. № 12.
Аннотация: Спосіб короткострокового виявлення сильного землетрусу, що насувається, за вимірюваними значеннями геомагнітного поля, що включає вимірювання амплітуди геомагнітних пульсацій, порівнювання отриманих значень з встановленим пороговим значенням відносно стаціонарного фонового значення геомагнітного поля, який відрізняється тим, що за допомогою магнітоваріаційної станції проводять вимірювання Х – складової вектора магнітної індукції поля Землі Вв(х) в опівнічний час від 0.00 до 3.00 години ночі, за період часу Т виміряні значення В (х) накопичують, обчислюють квадрат відхилень В^2(х) виміряних Bв(х) та наперед розрахованих В (х) за допомогою інтерактивного калькулятора значень Х – складових вектора магнітної індукції поля Землі, визначають середнє значення пульсацій Х – складової вектора магнітної індукції поля Землі Вср(х) за період часу Т, при перевищенні середнього значення пульсацій Х – складової вектора магнітної індукції поля Землі Вср(х) величини 1 нТл роблять висновок про виявлення сильного землетрусу, що насувається.
Way short detection earthquake looming, the measured values ​​of the geomagnetic field that includes measuring the amplitude of geomagnetic pulsations, comparing the values ​​obtained with the established threshold relative to a stationary background values ​​of the geomagnetic field, characterized in that through mahnitovariatsiynoyi station makes measurements of X – component magnetic induction field of the Earth Bb(x) in the midnight time from 0.00 to 3.00 am, the time T measured values ​​B(x) accumulate, calculate square deviations B^2(x) measured Bb(x) and pre-designed V(h) through an interactive calculator values ​​x – component of magnetic induction field of the Earth, determine the average value of the ripple x – component of the magnetic induction field of the Earth Bcp(x) at time t, above the mean ripple x – component of the magnetic induction field of the Earth Bcp(x) value of 1 nT conclude detect earthquake looming.
Способ краткосрочного обнаружения сильного землетрясения надвигающейся за измеряемыми значениями геомагнитного поля, включая измерения амплитуды геомагнитных пульсаций, сравнения полученных значений с установленным пороговым значением относительно стационарного фонового значения геомагнитного поля, который отличается тем, что с помощью магнитовариацийннои станции проводят измерения Х – составной вектора магнитной индукции поля Земли Вв(х) в полночный час от 0.00 до 3.00 часов ночи, за период Т измеренные значения В(х) накапливают, вычисляют квадрат отклонений В^2(x) измеренных Bв(х) и заранее рассчитанных В(х) с помощью интерактивного калькулятора значений х – составляющих вектора магнитной индукции поля Земли, определяют среднее значение пульсаций х – составляющей вектора магнитной индукции поля Земли Вср(х) за период времени Т, при превышении среднего значения пульсаций х – составляющей вектора магнитной индукции поля Земли Вср(х) величины 1 нТл делают вывод об обнаружении сильного землетрясения надвигающейся опасности.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4607
Располагается в коллекциях:Патенти

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Patent_Brodskiy_UA_91152_C2.pdf138,27 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ