DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4860

Название: Зняття інформації з каналів телефонного зв’язку: оперативно-розшукові та кримінально-правові аспекти
Другие названия: Interception of telephone communications, operational-search and criminal aspects
Снятие информации с каналов телефонной связи: оперативно-розыскные и уголовно-правовые аспекты
Авторы: Черниш, Р. Ф.
Chernysh, R.
Черныш, Р. Ф.
Ключевые слова: зняття інформації з каналів телефонного зв’язку
interception of telephone communications
снятие информации с каналов телефонной связи
оперативно-розшукова діяльність
operational activities
оперативно-розыскная деятельность
перехоплення повідомлень
interception of communications
перехват сообщений
Issue Date: 2009
Издатель: Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Библиографическое описание: Черниш Р. Ф. Зняття інформації з каналів телефонного зв’язку: оперативно-розшукові та кримінально-правові аспекти / Р. Ф. Черниш // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2009 р. : у 2-х ч. – Запоріжжя : Юридичний ін-т ДДУВС, 2009. – Ч. 2. – С. 150–152.
Аннотация: В доповіді проаналізовано концептуальні засади та правові підстави зняття інформації з каналів зв’язку. На підставі критичного аналізу міжнародного законодавства у вказаній сфері зроблено висновок про те, що протягом найближчого часу необхідно розробити дієвий механізм зняття інформації з каналів телекомунікацій з метою розкриття чи попередження злочинів.
The report analyzes the conceptual framework and legal basis for interception of communications. Based on a critical analysis of international legislation in that field was concluded that in the near future need to develop an effective mechanism for interception of telecommunications for the purpose of disclosure or prevention of crime.
В докладе проанализированы концептуальные основы и правовые основания снятия информации с каналов связи. На основании критического анализа международного законодательства в указанной сфере сделан вывод о том, что в ближайшее время необходимо разработать действенный механизм снятия информации с каналов телекоммуникаций с целью раскрытия или предупреждения преступлений.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4860
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PDISPFU_2009_150-152.pdf60,99 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU