DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5062

Название: Високопоживний комбінований силос на основі амаранту в годівлі свиней
Другие названия: Высокопитательный комбинированный силос на основе амаранта в кормлении свиней
A combined silage based on amaranth in feeding pigs
Авторы: Славов, В. П.
Slavov, V.
Васильєв, Р. О.
Васильев, Р. О.
Vasiliev, R.
Кривий, М. М.
Кривой, М. Н.
Kryvy, M.
Ключевые слова: силос
silage
годівля свиней
кормление свиней
feeding pigs
коефіцієнти перетравності
коэффициенты переваримости
digestibility coefficients
приріст
прирост
increase
Дата публикации: 2009
Издатель: Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Славов В. П. Високопоживний комбінований силос на основі амаранту в годівлі свиней / В. П. Славов, Р. О. Васильєв, М. М. Кривий // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. – 2009. – Вип. 10 (16). – С. 110–114.
Аннотация: На основі комплексу технологічних, фізіологічних, біохімічних та науково-господарських досліджень обґрунтовано ефективність виробництва та використання високопоживних комбінованих силосів на основі зеленої маси амаранту в раціонах свиней на відгодівлі. За швидкістю росту та інтенсивністю відтворення, використання енергії корму свині не мають собі рівних серед домашніх тварин. Тільки при організації деталізованої годівлі свиней всіх статево-вікових груп, можливо досягти високої ефективності виробництва, максимальної продуктивності тварин при найменших затратах кормів, поживних речовин на одиницю продукції. Підвищення ефективності використання кормів є одним із головних завдань зоотехнічної науки при розробці заходів по збільшенню виробництва продуктів тваринництва. При цьому пошук альтернативних кормових засобів і способів їх приготування, які були б високоврожайними, дешевими, біологічно повноцінними, екологічно чистими, здатними ефективно впливати на продуктивність тварин, підвищувати резистентність організму та заміняти частину зернових кормів у раціонах моногастричних тварин є актуальною проблемою.
На основе комплекса технологических, физиологических, биохимических и научно-хозяйственных исследований обоснована эффективность производства и использования высокопитательных комбинированных силосов на основе зеленой массы амаранта в рационах свиней на откорме. По скорости роста и интенсивности воспроизводства, использования энергии корма свиньи не имеют себе равных среди домашних животных. Только при организации детализированного кормления свиней всех половозрастных групп, возможно достичь высокой эффективности производства, максимальной продуктивности животных при наименьших затратах кормов, питательных веществ на единицу продукции. Повышение эффективности использования кормов является одной из главных задач зоотехнической науки при разработке мероприятий по увеличению производства продуктов животноводства. При этом поиск альтернативных кормовых средств и способов их приготовления, которые были бы высокоурожайными, дешевыми, биологически полноценными, экологически чистыми, способными эффективно влиять на продуктивность животных, повышать резистентность организма и заменять часть зерновых кормов в рационах моногастричных животных является актуальной проблемой.
Based on complex technological, physiological, biochemical, scientific and economic studies proved the efficiency of production and use of a highly composite silo on the basis of amaranth green mass in the diets of pigs.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5062
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
snau_2009_10_16_110-114.pdf153,48 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ