DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5369

Название: Проблеми якості молочної продукції в умовах вступу України до СОТ
Другие названия: Проблемы качества молочной продукции в условиях вступления Украины в СОТ
Problems of quality of dairy production in the conditions of the Ukraine’s accession to ITO
Авторы: Чугаєвська, С. В.
Чугаевская, С. В.
Chugaevska, S.
Ключевые слова: молоко
milk
молочна сировина
молочное сырье
suckling raw material
молочна продукція
молочная продукция
suckling products
якість
качество
quality
якісні показники
качественные показатели
high-quality indexes
Світова організація торгівлі
Международная организация торговли
International Organization of Trade
молокопереробні підприємства
молокоперерабатывающие предприятия
dairy enterprises
міжнародні стандарти
международные стандарты
international standards
переробка сировини
переработка сырья
processing of raw material
конкурентоспроможність
конкурентность
competitiveness
регіон
регион
region
Issue Date: 2010
Издатель: Київський інститут бізнесу та технологій; Житомирський державний університет імені Івана Франка
Библиографическое описание: Чугаєвська С. В. Проблеми якості молочної продукції в умовах вступу України до СОТ / С. В. Чугаєвська // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 черв. 2010 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 182–186.
Аннотация: В статті розкриті проблеми контролю за якістю молочної продукції. Показано необхідність забезпечення молокопереробних підприємств високоякісною сировиною, яка відповідає міжнародним стандартам. Проаналізовано процес виробництва, заготівлі та переробки молока відповідно до міжнародних стандартів.
В статье раскрыты проблемы контроля за качеством молочной продукции. Показана необходимость обеспечения молокоперерабатывающих предприятий высококачественным сырьем соответственно требованиям международных стандартов. Проанализирован процесс производства, заготовки и переработки молока в соответствии с международными стандартами.
In the article the problems of quality control of dairy products are disclosed. Necessity of providing of dairy enterprises with high quality raw materials according to requirements of international standards. The process of production, purveyance and processing of milk in accordance with international standards is analysed.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5369
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KVUG_2010_182-186.pdf462,25 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU