DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Науково-інноваційний інститут економіки і агробізнесу >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5478

Название: Экологичные способы увеличения содержания витаминов группы В нативного зерна пшеницы
Другие названия: Екологічні способи збільшення вмісту вітамінів групи В нативного зерна пшениці
Авторы: Соболева, О. М.
Кондратенко, Е. П.
Кондратенко, К. П.
Егорова, И. В.
Єгорова, І. В.
Ключевые слова: органическое производство
органічне виробництво
переработка зерна
переробка зерна
биологически активные вещества
біологічно активні речовини
Issue Date: 2015
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Полісся
Библиографическое описание: Соболева О. М. Экологичные способы увеличения содержания витаминов группы В нативного зерна пшеницы / О. М. Соболева, Е. П. Кондратенко, И. В. Егорова // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : Полісся, 2015. – С. 571–574.
Аннотация: Органическое производство сочетается с запретом на использование пестицидов. Однако при выращивании хлебных злаков отказ от химического способа борьбы с вредителями, болезнями и сорняками оборачивается, как правило, значительными потерями урожая и/или качества продукции. Между тем, биологическая ценность получаемого пищевого сырья играет не последнюю роль в формировании здоровья людей, потребляющих продукты переработки такого сырья. В процессе технологических преобразований сельскохозяйственного сырья в готовые продукты питания значительно меняется количественный и качественный состав исходных компонентов и зачастую – не в лучшую сторону: разрушаются термолабильные и нестойкие вещества, вымываются водорастворимые составные части и пр. Поэтому разработка методов, позволяющих восполнить такие потери, всегда актуальна в пищевых производствах.
Органічне виробництво поєднується з забороною на використання пестицидів. Однак при вирощуванні зернових культур відмова від хімічного способу боротьби з шкідниками, хворобами і бур'янами обертається, як правило, значними втратами врожаю і / або якості продукції. Тим часом, біологічна цінність одержаної харчової сировини відіграє не останню роль у формуванні здоров'я людей, які споживають продукти переробки такої сировини. В процесі технологічних перетворень сільськогосподарської сировини в готових продуктах харчування значно змінюється кількісний і якісний склад вихідних компонентів і часто – не в кращу сторону: руйнуються термолабільні і нестійкі речовини, вимиваються водорозчинні складові частини та ін. Тому розробка методів, що дозволяють заповнити такі втрати, завжди актуальна в харчових виробництвах.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5478
ISBN: 978-966-655-759-2
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Organik_2015_571-574.pdf171,32 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU