DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5651

Название: Світовий досвід управління безпечністю молоко та м'ясопродуктів
Другие названия: World experience in management of milk and meat safety production
Авторы: Ковальчук, О. Д.
Kovalchuk, O.
Ключевые слова: СОТ
WTO
продовольча безпека
food safety
споживач
consumer
небезпека
hazard
Issue Date: 2011
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Ковальчук О. Д. Світовий досвід управління безпечністю молоко та м'ясопродуктів / О. Д. Ковальчук // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону : матеріали сьомої міжфакультет. наук.-практ. конф. молодих вчених, 20 трав. 2011 р. : у 2 т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – Т. 1. – С. 63–66.
Аннотация: Cистеми управління безпечністю харчових продуктів застосовують практично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек. Для того, щоб українські підприємства отримали конкурентні переваги на ринку, їм необхідно впроваджувати передові розробки по забезпеченню безпечності продуктів харчування. Ігнорування міжнародних норм може негативно вплинути на конкурентоспроможність українських молоко та м'ясопродуктів. Глобалізація ринку харчової продукції призвела до необхідності вирішувати проблему безпеки продуктів харчування й необхідності зменшити ризики їх негативного впливу на здоров'я людини. Проблема має настільки серйозний і масштабний характер, що уряди країн і провідні асоціації виробників харчової продукції все частіше торкаються питань безпеки харчової продукції й шукають шляхи її забезпечення й контролю. Найбільш дієвим рішенням називають введення єдиних міжнародних стандартів, вимог до забезпечення безпеки харчових продуктів.
The systems of food safety management are used almost everywhere as a consumers protection from hazards. In order to receive a competitive advantage on the market Ukrainian enterprises have to engrain advanced elements of food safety guarantee. Ignoring international norms could adversely affect the competitiveness of Ukrainian milk and meat.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5651
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FSD_2011_63-66.pdf107,65 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU