DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5655

Название: Мотиваційний механізм екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств
Другие названия: Мотивационный механизм экологобезопасного развития сельскохозяйственных предприятий
Motivation mechanism of ecologically farm
Авторы: Камінська, М. Б.
Каминская, М. Б.
Kaminska, M.
Ключевые слова: мотиваційний механізм
мотивационный механизм
motivational mechanism
суб'єкт мотивації
субъект мотивации
subject of motivation
екологічна чиста продукція
экологическая чистая продукція
environmentally friendly products
Issue Date: 2008
Издатель: Інститут підприємництва та сучасних технологій, м. Житомир
Библиографическое описание: Камінська М. Б. Мотиваційний механізм екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств / М. Б. Камінська // Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом : матеріали 2-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 квіт. 2008 р. – Житомир : ІПСТ, 2008. – С. 110–112.
Аннотация: Розглянуто мотиваційний механізм екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств. Дано характеристику складовим механізму мотиваційного менеджменту. Виділено стратегії сільськогосподарських підприємств щодо екологобезпечного розвитку. Трансформація суспільних перетворень у сільському господарстві передбачає необхідність створення дієвого мотиваційного механізму екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств. Саме він набуває нових суттєво-специфічних ознак і прояву в ринкових умовах. Породжуються відповідні економічні мотиви, інтереси і стимули, які мають забезпечити реалізацію екологобезпечного розвитку аграрних підприємств. Власне вони обумовлюють нові цінності та стратегічні орієнтири у відносинах «екологія–підприємство–суспільство».
Рассмотрены мотивационный механизм экологобезопасного развития сельскохозяйственных предприятий. Дана характеристика составляющим механизма мотивационного менеджмента. Выделены стратегии сельскохозяйственных предприятий по экологобезопасного развития.
Considered ecologically motivational mechanism of agricultural enterprises. The characteristic components of the mechanism of motivational management. Highlight strategy farms on ecologically safe development.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5655
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IPAUB_2008_110-112.pdf218,02 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU