DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра машиновикористання та сервісу технологічних систем >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5774

Название: Вплив культиваційних споруд та технологічних систем на параметри мікроклімату при вирощуванні продукції захищеного ґрунту
Другие названия: Effect of cultivation facilities and technological parameters of the microclimate in the cultivation of products protected ground
Влияние культивационных сооружений и технологических систем на параметры микроклимата при выращивании продукции защищенного грунта
Авторы: Савченко, В. М.
Savchenko, V.
Савченко, В. Н.
Крот, В. В.
Krot, V.
Ключевые слова: параметри навколишнього середовища
environmental parameters
параметры окружающей среды
гідропонні стелажі
hydroponic shelving
гидропонные стеллажи
захищений грунт
protected ground
защищенный грунт
експлуатації культиваційних споруд
operating cultivation facilities
эксплуатации культивационных сооружений
Issue Date: 2013
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Савченко В. М. Вплив культиваційних споруд та технологічних систем на параметри мікроклімату при вирощуванні продукції захищеного ґрунту / В. М. Савченко, В. В. Крот // Крамаровські читання : зб. тез доп. ІІ міжнар. наук.-техн. конф., 3 квіт. 2013. – К. : НУБіП, 2013. – С. 72–74.
Аннотация: Пошук раціональних схем керування мікрокліматом має великий науковий і практичний інтерес, що полягає у створенні оптимальних параметрів мікроклімату спрямованих на підвищення якості рослин, які вирощуються в умовах захищеного ґрунту. В даний час основними культурами промислового виробництва квітів на гідропонних стелажах є орхідея, тюльпан, петунія, бегонія та інші. Кожна з цих культур вимагає певних параметрів навколишнього середовища. Культури можна об'єднати в групи за вимогами до температурного і вологісного режимів, до тривалості та інтенсивності освітлення. З урахуванням цих вимог необхідно проектувати об'єкти з технологічним оснащенням високої надійності.
Search rational climate control schemes has great scientific and practical interest, which is to create optimal microclimate parameters aimed at improving the quality of plants grown under conditions of protected ground.
Поиск рациональных схем управления микроклиматом имеет большой научный и практический интерес, заключающийся в создании оптимальных параметров микроклимата направленных на повышение качества растений, которые выращиваются в условиях защищенного грунта.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5774
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ZTNUBIP_2013_2_72-74.PDF433 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University