DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі тварин та технології кормів >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5862

Название: Комбінований тип годівлі, його використання для великої рогатої худоби
Другие названия: Комбинированный тип кормления, его использование для крупного рогатого скота
Combined type of feeding, its use for cattle
Авторы: Славов, В. П.
Slavov, V.
Кривий, M. М.
Кривой, М. Н.
Kryvyi, M.
Борщенко, В. В.
Borschenko, V.
Павлюк, Н. В.
Pavlyuk, N.
Степаненко, В. М.
Степаненко, В. Н.
Stepanenko, V.
Ключевые слова: годівля молочних корів
кормление молочных коров
feeding dairy cows
молочна продуктивність
молочная продуктивность
milk yield
раціони корів
рационы коров
cows rations
Issue Date: 2007
Издатель: Міністерство аграрної політики України; Українська академія аграрних наук; Національне об'єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб'єднання»; Паралель
Библиографическое описание: Комбінований тип годівлі, його використання для великої рогатої худоби / В. П. Славов, М. М. Кривий, В. В. Борщенко [та ін.] // Тваринництво України. –2007. – № 11. – 18–21.
Аннотация: Нормована годівля тварин забезпечує підвищення їх продуктивності в тому випадку, коли збільшення рівня обмінної енергії, органічних, мінеральних, та біологічно активних речовин проходить більш швидкими темпами, ніж об'єм раціону. У результаті цього структура раціонів змінюється у бік збільшення частки високоенергетичних кормів. Аналіз місячних зимових і літніх кормових раціонів свідчить про те, що умови повноцінної годівлі молочних стад недотримуються як у стійловий, так і пасовищний періоди.
Нормированное кормление животных обеспечивает повышение их производительности в том случае, когда увеличение уровня обменной энергии, органических, минеральных и биологически активных веществ проходит более быстрыми темпами, чем объем рациона. В результате этого структура рационов изменяется в сторону увеличения доли высокоэнергетических кормов. Анализ месячных зимних и летних кормовых рационов свидетельствует о том, что условия полноценного кормления молочных стад придерживаются как в стойловый, так и пастбищный периоды.
Normalized feeding animals enhances their performance when the increase of energy exchange, organic, mineral, and dietary substances is faster than volume ration. As a result of the structure changing diets toward increasing the share of high-energy feed. Analysis of monthly summer and winter feed rations indicates that the conditions of full feeding dairy herds nedotrymuyutsya both stall and pasture periods.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5862
ISSN: 0321-1525
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TvU_2007_11_18-21.pdf408,38 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU