DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5885

Название: Встановлення раціональних параметрів складових вакуумної системи мобільної доїльної установки
Другие названия: Setting the rational parameters of components of vacuum systems of mobile milking machines
Установление рациональных параметров составляющих вакуумной системы мобильной доильной установки
Авторы: Медведський, О. В.
Medvedskyi, A.
Медведский, А. В.
Кухарець, С. М.
Kuharets, S.
Кухарец, С. Н.
Ярош, Я. Д.
Yarosh, J.
Коновалов, О. В.
Konovalov, A.
Коновалов, А. В.
Ключевые слова: мобільна доїльна установка
mobile milking machine
мобильная доильная установка
параметри вакуумного балона
the vacuum tank parameters
параметры вакуумного баллона
коефіцієнт кратності об’ємів
ratio multiplicity of the volumes
коэффициент кратности объемов
стабільний вакуум
stable vacuum
стабильный вакуум
Issue Date: 2016
Издатель: Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Встановлення раціональних параметрів складових вакуумної системи мобільної доїльної установки / О. В. Медведський, С. М. Кухарець, Я. Д. Ярош, О. В. Коновалов // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2016. – Вип. 10 (30), ч. 2. – С. 93–96.
Аннотация: В статті оцінено вплив об'єму вакуумного балона мобільної доїльної установки на ефективність процесу машинного доїння корів. За результатами теоретичних досліджень встановлено оптимальне співвідношення між параметрами вакуумного балона та молокозбірника. Отримана аналітична залежність визначення раціонального об'єму вакуумного балона за умови забезпечення якісних технологічних показників роботи вакуумної системи, зокрема, підтримання вищого рівня стабільності початкового вакуумметричного тиску.
This article assessed the impact of the volume of the vacuum tank to mobile milking machines on the efficiency of machine milking cows. According to the results of theoretical research found the optimal ratio between the parameters of the vacuum tank and milk reservoir. The resulting analytical dependence determining volume of the vacuum tank, provided maintaining a high level of stability of the initial vacuum pressure.
В статье оценено влияние объема вакуумного баллона мобильной доильной установки на эффективность процесса машинного доения коров. По результатам теоретических исследований установлено оптимальное соотношение между параметрами вакуумного баллона и молокосборника. Полученная аналитическая зависимость определения рационального объема вакуумного баллона при условии обеспечения качественных технологических показателей работы вакуумной системы, в частности, поддержание высокого уровня стабильности начального вакуумметрического давления.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5885
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SNAU_10_2_2016_93-96.pdf187,34 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU