DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6107

Название: Гематологічні та біохімічні показники крові великої рогатої худоби в умовах хронічного надходження радіоцезію з раціоном
Другие названия: Гематологические и биохимические показатели крови крупного рогатого скота в условиях хронического поступления радиоцезия с рационом
Hematological and biochemical parameters of blood of cattle in a chronic flow of radioactive cesium diet
Авторы: Славов, В. П.
Slavov, V.
Рудюк, Б. В.
Rudiuk, B.
Шелест, З. М.
Shelest, Z.
Дідух, М. І.
Дидух, Н. И.
Didukh, М.
Ключевые слова: гематологічні показники крові
гематологические показатели крови
hematological blood parameters
радіація
радиация
radiation
радіонукліди
радионуклиды
radionuclides
Issue Date: 1994
Издатель: Перемишлянська райдрукарня
Библиографическое описание: Славов В. П. Гематологічні та біохімічні показники крові великої рогатої худоби в умовах хронічного надходження радіоцезію з раціоном / В. П. Славов, Б. В. Рудюк, З. М. Шелест, М. І. Дідух // Всеукр. конф. з фізіології і біохімії тварин : зб. тез доп., 20 берез. 1994 р. – Л., 1994. – С. 133.
Аннотация: Зміни досліджуваних показників свідчать, що під час хронічного надходження цезію-137 з раціоном в організмі тварин діють регуляторно-компенсаторні механізми, які знешкоджують негативний вплив на систему крові. Метою даного дослідження було вивчення впливу хронічного надходження радіоиезію на деякі гематологічні та біохімічні показники крові ВРХ. Дослідний і контрольний раціони відповідали зоотехнічним вимогам, були тотожними за хімічним складом і відрізнялися за вмістом цезію-137 (активність дослідного раціону складала 50–60 кБк на добу, а контрольного – 0,6 кБк).
Изменения исследуемых показателей свидетельствуют, что во время хронического поступления цезия-137 с рационом в организме животных действуют регуляторно-компенсаторные механизмы, которые обезвреживают негативное влияние на систему крови.
Changes investigated indicators suggest that during chronic flow of cesium-137 from the diet in animals are regulatory and compensatory mechanisms to neutralize the negative impact on the blood system.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6107
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gem_pokazn_krovi_1994_133.pdf40,11 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University