DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2001, № 2 >

Browsing "2001, № 2" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 52 of 52
Issue DateTitleAuthor(s)
2001Агроекологічні аспекти розвитку вівчарства у степовій зоні півдня УкраїниТуринський, В. М.; Туринский, В. М.; Turynskyi, V.; Рябко, В. М.; Ryabko, V.
2001Аналіз систем дозування штангових обприскувачівБарановський, О. С.; Барановский, О. С.; Baranovskyi, O.; Поліщук, В. М.; Полищук, В. Н.; Polischuk, V.
2001Анатомо-фізіологічна обумовленість статевого акту у собакОмеляненко, М. М.; Омеляненко, Н. Н.; Omelianenko, M.; Ковальов, П. В.; Ковалев, П. В.; Kovalov, P.
2001Біоенергетична ефективність застосування мінеральних добрив під озиму тверду пшеницюЯрчук, І. І.; Ярчук, И. И.; Yarchuk, I.
2001Вивчення гострої токсичності альбендазолу на білих щурахПриходько, Ю. О.; Приходько, Ю. А.; Prihodko, Yu.
2001Використання сорбент-меліорантів для деконтамінації ґрунтів, забруднених важкими металамиЖеребна, Л. О.; Жеребная, Л. A.; Zherebna, L.; Кисіль, В. І.; Кисиль, В. И.; Kysil, V.
2001Виробництво та реалізація молока різними категоріями господарствПротченко, О. О.; Протченко, A. A.; Protchenko, О.
2001Вміст важких металів у сірому опідзоленому грунті під озимою пшеницею залежно від систем удобрення та способів основного обробітку в сівозмініБілявський, Ю. А.; Белявский, Ю. А.; Bilyavskyj, Yu.; Кривіч, Н. Я.; Кривич, Н. Я.; Krivich, N.; Берегова, Г. А.; Береговая, Г. А.; Beregova, G.
2001Вплив системи ґрунтозахисного обробітку і добрив на продуктивність льону-довгунцю та протидефляційну стійкість дерново-підзолистого ґрунтуСтецюк, О. П.; Стецюк, А. П.; Stetsyuk, O.; Налапко, М. В.; Налапко, Н. В.; Nalapko M.; Стрельченко, В. П.; Strelchenko, V.
2001Вплив спеціалізації виробництва та розміру господарства на ефективність діяльності фермерських господарствШуткевич, В. А.; Shutkevych, V.
2001Вплив способів основного обробітку під озиме жито на поживний режим ґрунту як важливий екологічний факторМелешко, О. П.; Мелешко, А. П.; Meleshko, O.; Берегова, Г. А.; Береговая, Г. А.; Beregova, G.
2001Вплив уфібрату на енергетичний обмін міокарду та печінки в умовах експериментальної гіперліпідеміїТуманов, В. А.; Tumanov, V.; Олійник, С. А.; Олейник, С. А.; Oliynik, S.; Горчакова, Н. О.; Горчакова, Н. А.; Horchakova, N.; Войціцький, В. М.; Войцицкий, В. М.; Voitsitskiy, V.
2001Генетичний моніторинг стада чорно-рябої худоби у ході процесу утворення порідІванова, Н. В.; Иванова, Н. В.; Ivanova, N.; Іванов, І. А.; Иванов, И. А.; Ivanov, I.
2001Динаміка зараженості личинками і партенітами F. hepatica проміжного хазяїна – L. (G.) subangulata та в умовах тривалого впливу низьких доз радіаціїЖитова, О. П.; Житова, Е. П.; Zhytova, O.
2001До оцінки екологічності технічних системВодяницький, Г. П.; Водяницкий, Г. П.; Vodianytskyi, G.; Соколовський, Ю. В.; Соколовский, Ю. В.; Sokolovskyу, Y.
2001До питань історії та особливостей непрямого оподаткування в УкраїніКиришун, О. М.; Киришун, A. H.; Kyryshun, O.
2001До проблем екологізації сортів сільськогосподарських культурЛитвак, П. В.; Lytvak, P.; Жигадло, Ю. В.; Zhigadlo, Yu.
2001До проблем екології та сталого розвитку суспільстваІванюк, Д. П.; Иванюк, Д. П.; Ivanyuk, D.
2001Екологічна політика, її суть і роль у розвитку суспільстваЗіновчук, Н. В.; Зиновчук, Н. В.; Zinovchuk, N.
2001Еколого-паразитологічні зв’язки молюсків та трематодГрадовський, В. М.; Градовский, В. М.; Hradovskyi, V.
2001Експресний метод визначення токсичного оксиду нікелю в повітріОзерова, Н. Л.; Ozerova, N.
2001Емісія облігацій аграрними підприємствамиПугачова, К. М.; Пугачева, К. М.; Puhachova, K.; Пугачов, М. І.; Пугачев, М. И.; Puhachov, M.
2001Енерго- та ресурсозберігаюча технологія вирощування озимої пшениці в зоні Полісся УкраїниМайстер, А. А.; Mayster, A.; Майстер, О. А.; Майстер, А. А.; Mayster, O.
2001Ефективність застосування нової біотехнологічної системи інтенсивного вирощування та використання ремонтних ярок породи прекосЗакусілов, М. П.; Закусилов, М. П.; Zakusilov, M.
2001Забрудненість прісноводної риби 137Cs у річці Уж Полісся УкраїниВербельчук, С. П.; Verbelchuk, S.; Вербельчук, Т. В.; Verbelchuk, T.
2001Заходи боротьби з розповсюдженням лейкозу великої рогатої худоби в Житомирській областіСемененко, О. Б.; Semenenko, O.; Коломийцев, В. Г.; Kolomyitsev, V.
2001Інвестиції у системі розширеного відтворенняЛушкін, В. А.; Лушкин, В. А.; Lushkin, V.
2001Катаральна бронхопневмонія у поросят і альтернативні методи її лікуванняЧубов, Ю. О.; Чубов, Ю. А.; Chubov, Yu.
2001Комплектування тракторних парків підприємств тракторами класу 1,4Лімонт, А. С.; Лимонт, А. С.; Limont, A.; Кадашнікова, О. М.; Кадашникова, О. Н.; Kadashnikova, O.; Лімонт, О. А.; Лимонт, O. A.; Limont, О.
2001Моделювання поливу за допомогою комп’ютераМачуський, І. А.; Мачуский, И. А.; Machuskyi, I.; Шемякін, М. В.; Шемякин, М. В.; Shemiakin, M.; Кирилюк, В. П.; Kyryliuk, V.
2001Наробіток тракторів як фактор енергозбереження при вирощуванні і збиранні сільськогосподарських культурЛімонт, А. С.; Лимонт, А. С.; Limont, A.; Ковальчук, А. О.; Ковальчук, А. А.; Kovalchuk, A.
2001Організація технічного обслуговування вантажних автомобілів у ринкових умовах з урахуванням екологічних чинниківЧичилюк, С. Б.; Tсhytсhyluk, S.
2001Органічні відходи на основі біоферментації в раціонах молодняка птиціБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Малинин, Б. М.; Malynyn, B.; Андрійчук, В. Ф.; Андрийчук, В. Ф.; Andriychyk, V.; Ломакин, А. М.; Lomakyn, A.
2001Особливості проміжного обміну жовчних кислот в організмі новонароджених телят, хворих на диспепсіюТомчук, В. А.; Tomchuk, V.; Мельничук, Д. О.; Melnychuk, D.
2001Особливості структури населення птахів сосново-смерекових лісів Західного ПоліссяГузій, А. І.; Гузий, А. И.; Guziy, A.
2001Особливості формування інфраструктури аграрного ринку в Житомирській областіЛевківська, Л. М.; Левковская, Л. Н.; Levkivska, L.
2001Оцінка доходів від самозайнятості селян в особистому підсобному господарстві у Житомирській областіКільніцька, О. С.; Кильницкая, E. C.; Kilnitska, O.
2001Оцінка енергетичної ефективності агротехнологій в ПоліссіТараріко, Ю. О.; Тарарико, Ю. А.; Tarariko, Yu.; Дорошенко, К. В.; Doroshenko, K.; Стрельченко, В. П.; Strelchenko, V.
2001Оцінка способів основного обробітку сірого опідзоленого ґрунту при біологізаціі землеробства в умовах Правобережного Полісся УкраїниЧернілевський, М. С.; Чернилевский, Н. С.; Chernilevskyi, M.; Мелешко, О. П.; Мелешко, А. П.; Meleshko, A.; Гаврилов, С. О.; Гаврилов, С. А.; Gavrylov, S.
2001Порівняльна характеристика різних методів послаблення ембріонів-реципієнтів у курейКраскощок, Б. М.; Краснощёк, Б. Н.; Kraskoshchok, B.; Тагіров, М. Т.; Тагиров, М. Т.; Tahirov, M.
2001Природна інфікованість лептоспірами сільськогосподарських тварин у Житомирському регіоніФедотов, В. С.; Fedotov, V.; Корсун, Л. Л.; Korsun, L.; Жиліхівський, А. С.; Жилихивский, А. С.; Zhylikhivskyi, A.
2001Реакція сільськогосподарських культур на зменшення рівня застосування мінеральних добрив на підданих токсикозу ґрунтах зони Західного Полісся УкраїниПузняк, О. М.; Puzniak, O.
2001Розвиток малих переробних підприємств в Житомирській областіОвдіюк, О. М.; Овдиюк, Е. Н.; Ovdiiuk, O.
2001Розвиток ринкових форм і способів кооперації та інтеграції виробництва молокопродуктів в умовах перехідної економікиПархомець, М. К.; Пархомец, М. К.; Parkhomets, M.
2001Розпилення ґрунту ходовими апаратами сільськогосподарських машинДіденко, В. І.; Диденко, В. И.; Didenko, V.; Тімченко, Д. О.; Тимченко, Д. О.; Timchenko, D.
2001Роль мікроелементів у формуванні врожаю сільськогосподарських культур зони Полісся та поліпшенні його якостіСмаглій, О. Ф.; Смаглий, А. Ф.; Smahlii, O.
2001Соціально-економічні аспекти розвитку регіону радіоактивного забрудненняЦиганок, В. М.; Цыганок, В. Н.; Tsyganok, V.
2001Стресовий стан у поросят в залежності від віку їх відлучення від свиноматокЧумаченко, В. В.; Chumachenko, V.
2001Сучасний стан фауни Calanoida (Crustacea, Copepodа) Центрального ПоліссяСамчишина, Л. В.; Samchyshyna, L.
2001Теорія структури конструкцій сільськогосподарських машин та знарядьЖелєзна, A. O.; Железная, A. A.; Zheliezna, A.; Лось, Л. В.; Los, L.
2001Техногенні ореоли засолення чорноземів на нафтопромислах Дніпровсько-Донецької западиниМірошниченко, М. М.; Мирошниченко, Н. Н.; Miroshnychenko, M.
2001Хімічний склад кормових буряків при застосуванні різних систем удобренняМартенюк, Г. М.; Мартенюк, Г. Н.; Martenyuk, G.
Showing results 1 to 52 of 52

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU