DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2014, № 1 (39), т. 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/683

Название: Вплив систем удобрення на якість виноматеріалів білих вин в умовах Південного Cтепу України
Другие названия: The influence of the fertilizer systems on the quality of wine materials of white wines in the Southern Steppe zones of Ukraine
Авторы: Нікончук, Н. В.
Nikonchuk, N.
Ключевые слова: якість ягід
quality of grapes
вміст цукрів
sugar content
мінеральні добрива
mineral fertilizers
сорт винограду
grape varieties
Issue Date: 2014
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Нікончук Н. В. Вплив систем удобрення на якість виноматеріалів білих вин в умовах Південного Cтепу України / Н. В. Нікончук // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 1 (39), т. 1. – С. 69-73.
Аннотация: Досліджено вплив макродобрив на якість ягід винограду сортів Аліготе та Рислінг для виготовлення білих вин. Оцінка якості винограду як сировини для виробництва високоякісних виноматеріалів показує, що в умовах Миколаївської області найбільш вразливим місцем у цьому відношенні є низький уміст цукрів в ягодах. Не кожного року рівень цукронакопичення відповідає кондиціям. Одним із способів підвищення якості ягід винограду є внесення мінеральних добрив. Найбільший приріст урожаю порівняно із контролем відмічався у сорту винограду Аліготе при нормі добрив N60P60K60 –21,7 %, сорту Рислінг схожі результати при внесенні N90P90K90 та N120P120K120 – 20,8 та 20,2 % відповідно. Нашими дослідженнями було встановлено, що співвідношення цукрів та кислот за дослідні роки були оптимальними. У середньому, за три роки досліджень, максимальна кількість цукрів у сорту Аліготе накопичувалася у варінті N60P60K60 і становила 19,6 %. У сорту Рислінг кращим був варіант за внесення N90P90K90 – 19,8 % відповідно. Співвідношення цукрів та кислот у досліджуваних сортах винограду було оптимальним для виготовлення високоякісних білих вин у всіх варіантах досліду.
Описание: The work presents the results of studies of the effect of macrofertilizers on the quality of grapes of Aliquot and Riesling varieties for making white wines. Evaluation of the quality of grapes as raw material for the production of high quality of wine materials shows that low content of sugars in grapes is the most sensitive place in this regard in Mykolayiv region. The level of sugar content did not correspond to the norm consistently every year. One of the ways to improve the quality of the grapes is the application of mineral fertilizers. The greatest increase in yield in comparison with control was observed in Aliquot grapes when administering fertilizers at the rate of N60P60K60 – up to 21,7 %, while in Riesling grapes – N90P90K90 and N120P120K120 – up to 20,8 % and 20,2 %, respectively. The ratio of sugars and acids during the years of our research were optimal. On average, for three years of research, the maximum amount of sugars in Aliquot grapes accumulated when using N60P60K60 and was 19,6 %. For Riesling, the best option was N90P90K90 – 19,8%, respectively. Sugar content and acidity of grape varieties studied were optimal for the production of high quality wines.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/683
Appears in Collections:2014, № 1 (39), т. 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VZNAU_2014_1(39)_69-73.pdf132,7 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU