DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7370

Название: Відтворення основних засобів в аграрному секторі Житомирщини
Другие названия: Воспроизводство основных средств в аграрном секторе Житомирщины
Reproduction of fixed assets in the agricultural sector Zhytomyr
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Gayduchok, T.
Мостепанюк, В. А.
Mostepanyuk, V.
Ключевые слова: відтворення
воспроизводство
reproduction
основні засоби
основные средства
fixed assets
аграрний сектор
аграрный сектор
agrarian sector
знос
износ
wear and tear
Issue Date: 2007
Издатель: Житомирський державний університет імені І. Франка
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Відтворення основних засобів в аграрному секторі Житомирщини / Т. С. Гайдучок, В. А. Мостепанюк // Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє : наук. зб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – Т. 2. – С. 185–189.
Аннотация: Досліджено питання відтворення основних засобів аграрного сектору економіки країни з врахуванням зарубіжного досвіду. Окреслено шляхи поліпшення використання основних засобів сільськогосподарських підприємств. Зазначено, що відтворення основних засобів в сільському господарстві потребує удосконалення амортизаційної, податкової, цінової і інвестиційної та політики на макро- і мікрорівнях. Тривала економічна криза, що почалася з першої половини дев'яностих років минулого століття, позначилась на технічному стані сільськогосподарського виробництва. Відбувається безперервний процес зниження рівня технічного забезпечення, фізичне та моральне старіння наявного машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств.
Исследован вопрос воспроизводства основных средств аграрного сектора экономики страны с учетом зарубежного опыта. Определены пути улучшения использования основных средств сельскохозяйственных предприятий. Воспроизводство основных средств в сельском хозяйстве требует совершенствования амортизационной, налоговой, ценовой и инвестиционной политики. Длительный экономический кризис, начавшийся с первой половины девяностых годов прошлого века, отразился на техническом состоянии сельскохозяйственного производства. Происходит непрерывный процесс снижения уровня технического обеспечения, физическое и моральное старение имеющегося машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий.
The issue of reproduction of fixed assets of the agricultural sector of the economy, taking into account international experience. The ways to improve the use of fixed assets of agricultural enterprises. Reproduction of fixed assets in agriculture needs improvement depreciation, taxation, pricing and investment policies.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7370
ISBN: 978-966-485-005-3
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ZhMSP_2007_185-189.pdf69,53 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU