DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Екології і права >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7382

Название: Забезпечення інформаційної безпеки держави, як одна із складових перемоги у «гібридній війні»
Другие названия: Ensuring information security as one of the components of the victory of «hybrid warfare»
Обеспечение информационной безопасности государства, как одна из составляющих победы в «гибридной войне»
Авторы: Черниш, Р. Ф.
Chernysh, R.
Черныш, Р. Ф.
Ключевые слова: анексія АР Крим
annexation of Crimea
аннексия АР Крым
«гібридна війна»
«Hybrid warfare»
«Гибридная война»
«Мінські угоди»
«Minsk agreement»
«Минские соглашения»
Інтернет-простір
Internet space
Интернет-пространство
інформаційна безпека
informational security
информационная безопасность
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Библиографическое описание: Черниш Р. Ф. Забезпечення інформаційної безпеки держави, як одна із складових перемоги у «гібридній війні» / Р. Ф. Черниш // Літописець / ЖДУ ім. І. Франка. − 2016. − Вип. 11 : Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції : зб. тез за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 26–27 листоп. 2015 р.). – С. 23−24.
Аннотация: В доповіді увагу акцентовано на тому, що зважаючи на реалії сьогодення Інтернет-простір активно використовується з метою прихованого психологічного, політичного, комерційного та фізичного примусу, викривлення сприйняття реальності. Для доведення вигідної інформації до суспільства, перевага, як правило, надається електронним засобам масової інформації (Інтернет-виданням), які використовують новітні інформаційні технології для розповсюдження новин. Зроблено висновок про те, що зважаючи на необхідність розбудови в Україні ефективної системи інформаційної безпеки, на рівні Кабінету Міністрів України першочергові зусилля повинні бути спрямовані, насамперед, на реалізацію загальнодержавних проектів інформатизації та вдосконалення положень національного законодавства.
In the report the attention paid to the fact that given the realities of today's web is actively used for the hidden psychological, political, commercial and physical coercion, distorting the perception of reality. To prove beneficial to the information society, the benefit is usually provided by the electronic media (Internet edition), using the latest information technology to spread the news. It is concluded that in view of the need to build in Ukraine an effective system of information security at the Cabinet of Ministers of Ukraine Immediate efforts should be focused primarily on the implementation of national information technology projects and improving national legislation.
В докладе внимание акцентировано на том, что несмотря на реалии Интернет-пространство активно используется для скрытого психологического, политического, коммерческого и физического принуждения, искривления восприятия реальности. Для доведения выгодной информации до общества, преимущество, как правило, предоставляется электронным средствам массовой информации (Интернет-изданием), которые используют новейшие информационные технологии для распространения новостей. Сделан вывод о том, что несмотря на необходимость развития в Украине эффективной системы информационной безопасности на уровне Кабинета Министров Украины первоочередные усилия должны быть направлены прежде всего на реализацию общегосударственных проектов информатизации и совершенствования положений национального законодательства.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7382
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PLIVST_2016_11_23-24.pdf44,26 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU