DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7488

Название: Карпатський регіон у фокусі розвитку інноваційних просторових форм
Другие названия: Карпатский регион в фокусе развития инновационных пространственных форм
Carpathian region the focus of innovative spatial forms
Авторы: Галушка, З. І.
Галушка, З. И.
Galushka, Z.
Антохов, А. А.
Antokhov, A.
Ключевые слова: просторова форма інноваційного розвитку
пространственная форма инновационного развития
spatial form of innovative development
технолого-сингулярна регіональна економічна система
технолого-сингулярная региональная экономическая система
technology and singular regional economic system
науково-інноваційний центр
научно-инновационный центр
scientific innovation center
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Галушка З. І. Карпатський регіон у фокусі розвитку інноваційних просторових форм / З. І. Галушка, А. А. Антохов // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 трав. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 45–52.
Аннотация: Здійснено типологію просторових інноваційних форм та визначено їх вплив на формування технолого-сингулярних регіональних економічних систем. Узагальнено досвід та можливості регіонів у створенні просторових форм інноваційного розвитку. Охарактеризовано складові впливу Карпатського регіону України на перспективність розвитку інноваційних просторових форм.
Осуществлено типологию пространственных инновационных форм и определено их влияние на формирование технолого-сингулярных региональных экономических систем. Обобщён опыт и возможности регионов в создании пространственных форм инновационного развития. Охарактеризованы составляющие влияния Карпатского региона Украины на перспективность развития инновационных пространственных форм.
Done spatial typology of innovative forms and determines their impact on the singular technological and regional economies. The experience and ability of regions to create spatial forms of innovation. Characterized components influence the Carpathian region of Ukraine on the future development of innovative spatial forms.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7488
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IEHTtaNP_2016_45-52.pdf183,09 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU