DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
***Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7489

Название: Апробація європейського досвіду інноваційних технологій точного землеробства
Другие названия: Апробация европейского опыта инновационных технологий точного земледелия
Testing of the European experience of innovative technologies for precision farming
Авторы: Данкевич, Є. М.
Данкевич, Е. М.
Dankevich, E.
Данкевич, В. Є.
Данкевич, В. Е.
Dankevich, V.
Ключевые слова: інновації
инновации
innovations
геоінформаційні технології управління
геоинформационные технологии управления
GIS technology management
галузь рослинництва
отрасль растениеводства
crop
інтеграція
интеграция
integration
ефективність
эффективность
efficiency
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Данкевич Є. М. Апробація європейського досвіду інноваційних технологій точного землеробства / Є. М. Данкевич, В. Є. Данкевич // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 трав. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 53–59.
Аннотация: Проаналізовано сучасні тенденції аграрного виробництва. На прикладі інтегрованих підприємств розглянуто особливості впровадження європейських геоінформаційних технологій управління в галузі рослинництва. Розроблено пропозиції щодо налагодження сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі із використанням європейського досвіду точного землеробства.
Проанализированы современные тенденции аграрного производства. На примере интегрированных предприятий рассмотрены особенности внедрения европейских геоинформационных технологий управления в области растениеводства. Разработаны предложения по налаживанию сельскохозяйственного производства на инновационной основе с использованием европейского опыта точного земледелия.
Analyzed the current trends of agricultural production. For example, the features of integrated enterprise GIS implementation of European technologies in crop management. The proposals to establish agricultural production based on the innovative use of European experience in precision farming.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7489
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IEHTtaNP_2016_53-59.pdf179,29 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University