DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7727

Название: Витрати житлово-будівельних кооперативів: організаційні аспекти обліку та управління
Другие названия: Расходы жилищно-строительных кооперативов: организационные аспекты учета и управления
Costs housing cooperatives, organizational aspects of accounting and management
Авторы: Колесник, О. В.
Kolesnyk, O.
Ключевые слова: бухгалтерський облік
бухгалтерский учет
аccounting
житлово-будівельні кооперативи
жилищно-строительные кооперативы
housing cooperatives
витрати
расходы
costs
система управління
система управления
control system
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Колесник О. В. Витрати житлово-будівельних кооперативів: організаційні аспекти обліку та управління / О. В. Колесник // Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. – 2017. – Т. ІV, ч. І. – C. 116–119.
Аннотация: У статті автором проаналізовано організаційні аспекти формування витрат у житлово-будівельних кооперативах. Акцентовано увагу на деяких моментах організації обліку в ЖБК. Наведено рекомендації, що частково допомагають розв’язати проблему удосконалення обліку витрат та їх оптимізації в житлово-будівельних кооперативах з метою формування достовірної інформації про витрати та наданні послуги для прийняття стратегічних управлінських рішень.
В статье автором проанализированы организационные аспекты формирования затрат в жилищно-строительных кооперативах. Акцентировано внимание на некоторых моментах организации учета в ЖСК. Приведены рекомендации, которые частично помогают решить проблему совершенствования учета затрат и их оптимизации в жилищно-строительных кооперативах с целью формирования достоверной информации о расходах и предоставлении услуги для принятия управленческих решений.
In the article the author analyzes the organizational aspects of the cost of housing cooperatives. The attention to certain aspects of accounting in HCC. The recommendations, in part to help solve the problem of improving cost accounting and optimize them in housing cooperatives to form accurate information about costs and services to make strategic management decisions.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7727
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Статті
Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OAIKVUSK_2017_4-1_116-119.PDF181,91 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU