DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7734

Название: Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
Другие названия: Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Accounting for payments to suppliers and contractors
Авторы: Журавська, І. Л.
Журавская, И. Л.
Zhuravska, I.
Ключевые слова: кредиторська заборгованість
кредиторская задолженность
payables
організація обліку
организация учета
organization of accounting
розрахунки з постачальниками та підрядниками
расчеты с поставщиками и подрядчиками
рayments to suppliers and contractors
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Журавська І. Л. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками / І. Л. Журавська // Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в Україні відповідно до вимог Європейських стандартів : зб. наук. пр. / ЖНАЕУ. – 2017. – Т. III : Бухгалтерський облік в системі формування інноваційного інформаційного продукту для забезпечення функцій управління підприємством. – С. 56–59.
Аннотация: У статті досліджено формування обліково-аналітичної інформації для стратегічного управління розрахунками з постачальниками та підрядниками. Автор досліджує стан організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками і обґрунтовує пропозиції щодо удосконалення обліку та посилення контролю за станом розрахунків на рівні окремих підприємств. Доведено, що діюча система розрахунків з постачальниками, ще не відповідає вимогам прискорення грошового обігу.
В статье исследовано формирование учетно-аналитической информации для стратегического управления расчетами с поставщиками и подрядчиками. Автор исследует состояние организации учета расчетов с поставщиками и подрядчиками и обосновывает предложения по совершенствованию учета и усиления контроля за состоянием расчетов на уровне отдельных предприятий. Доказано, что действующая система расчетов с поставщиками, еще не отвечает требованиям ускорения денежного обращения.
In the article the formation of accounting and analytical information for the strategic management of payments to suppliers and contractors. The author examines the state of the payments to suppliers and contractors and justify proposals for improvement of accounting and increased monitoring of payments at the level of individual companies. It is proved that the current system of payments to suppliers, are not in compliance with accelerating cash flow.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7734
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Статті
Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PIOPF_2017_56-59.pdf174,04 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University