DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7825

Название: Україна в структурі системи міжнародної трудової міграції
Другие названия: Украина в структуре системы международной трудовой миграции
Ukraine in the structure of the international labor migration
Авторы: Горбачова, І. В.
Горбачева, И. В.
Gorbachova, I.
Ключевые слова: система
system
міжнародна трудова міграція
международная трудовая миграция
international labor migration
трудовий потенціал
трудовой потенциал
labor potential
робоча сила
рабочая сила
labor
міжнародний ринок праці
международный рынок труда
international labor market
міграційна політика
миграционная политика
migration policy
робочі місця
рабочие места
working places
Issue Date: 2016
Издатель: Мукачівський державний університет
Библиографическое описание: Горбачова І. В. Україна в структурі системи міжнародної трудової міграції [Електронний ресурс] / І. В. Горбачова // Економіка та суспільство : електрон. журн. – 2016. – Вип. 7. – С. 19–23. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/4.pdf.
Аннотация: У статті розкрито сутність та економічну природу системи міжнародної трудової міграції як компоненти світової економіки. Визначено основні вектори трудоміграційних процесів у світі, та на цій основі запропоновано пріоритети регулювання цих процесів в Україні. Обґрунтовано методологічні засади трансформації міжнародної міграційної політики в контексті впливу на національну економіку України.
В статье раскрыты сущность и экономическая природа системы международной трудовой миграции как компоненты мировой экономики. Определены основные векторы трудомиграционных процессов в мире, и на этой основе предложены приоритеты регулирования этих процессов в Украине. Обоснованы методологические основы трансформации международной миграционной политики в контексте влияния на национальную экономику Украины.
The essence and the economic nature of the international labor migration as a component of the world economy. The main vectors trudomihratsiynyh processes in the world and this proposed priorities based regulation of these processes in Ukraine. In the article the methodological basis of the transformation of international migration policy in the context of the impact on the national economy of Ukraine.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7825
ISSN: 2524-0072
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ES_2016_7_19-23.pdf107,34 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU