DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8543

Название: Родові поселення як механізм залучення інвестицій на сільські території в умовах децентралізації
Другие названия: Родовые поселения как механизм привлечения инвестиций на сельские территории в условиях децентрализации
Generic settlements as a mechanism for attracting investment in rural areas under conditions of decentralization
Авторы: Якобчук, В. П.
Yakobchuk, V.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Сморщок, О. В.
Сморщок, Е. В.
Smrozchok, E.
Ключевые слова: диверсифікація сільської економіки
диверсификация сельской экономики
diversification of the rural economy
потенціал села
потенциал села
the potential of the village
інвестиції
инвестиции
investment
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський державний технологічний університет
Библиографическое описание: Якобчук В. П. Родові поселення як механізм залучення інвестицій на сільські території в умовах децентралізації / В. П. Якобчук, М. Ф. Плотнікова, О В. Сморщок // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки : тези V Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 листоп. 2017 р. – Житомир, 2017. – С. 633–637.
Аннотация: Сучасний етап розвитку суспільства, головним пріоритетом якого є розвиток людини, зумовлює необхідність застосування висхідної ініціативи селян у формуванні стратегії сільського розвитку та безпосередню участь у реалізації програм і проектів розвитку села, передбачає активізацію участі місцевого сільського населення у процесі прийняття рішень щодо розробки стратегії сільського розвитку та визначення її головних пріоритетів. Висхідна ініціатива не може використовуватися як альтернативна або протиставлятися традиційній діяльності держави у цій сфері, але повинна доповнювати та взаємодіяти з останньою. Така компліментарність дозволить отримати ефективні результати у територіальному розвитку, оскільки більш повно враховуватимуться потреби суспільства.
Современный этап развития общества, главным приоритетом которого является развитие человека, вызывает необходимость применения восходящей инициативы крестьян в формировании стратегии сельского развития и непосредственное участие в реализации программ и проектов развития села, предусматривает активизацию участия местного сельского населения в процессе принятия решений по разработке стратегии сельского развития и определение ее главных приоритетов. Восходящая инициатива не может использоваться как альтернативная или противопоставляться традиционной деятельности государства в этой сфере, но должна дополнять и взаимодействовать с последней. Такая комплиментарность позволит получить эффективные результаты в территориальном развитии, поскольку более полно учитываются потребности общества.
The modern stage of development of society, the main priority of which is human development, necessitates the use of the aspiring initiative of peasants in the formation of a rural development strategy and direct participation in the implementation of rural development programs and projects, envisages the activation of the participation of local rural population in the decision-making process on the development of a rural development strategy and determining its main priorities.The upward initiative can not be used as an alternative or counter to the traditional activity of the state in this area, but it must complement and interact with the latter. Such complementarity will allow for effective results in territorial development, since the needs of society will be more fully taken into account.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8543
ISBN: 978-966-683-486-0
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TMNPK_2017_633-637.pdf938,84 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU