DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8843

Название: Диверсифікація як механізм розвитку територій
Другие названия: Диверсификация как механизм развития территорий
Diversification as a mechanism for the development of territories
Авторы: Сморщок, О. В.
Сморщок, О. В.
Smorshchok, O.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: сільські території
сельские территории
rural areas
сільська економіка
сельская экономика
rural economy
інвестиції
инвестиции
investment
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Сморщок О. В. Диверсифікація як механізм розвитку територій / О. В. Сморщок, М. Ф. Плотнікова // Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку : матеріали III наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів, студентів з міжнар. участю, 29 листоп. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 34–36.
Аннотация: Постановка проблеми. Людство у пошуку оптимальних орієнтирів, що визначають стійкість і сталий характер його розвитку, прагне до вершин. На початку нинішньої ери, під час виникнення глобальних кризових проблем, екологічні, демографічні, виробничі явища, що створюють суспільні загострення, диспропорції та асиметрії становлення регіонів та країн в цілому, особливої гостроти набувають виявлення можливості і ресурсів раціонального їх вирішення. Особлива активність в процесах удосконалення суспільного розвитку належить особистості людини, її творчим, інтелектуальним здібностям.
Постановка проблемы. Человечество в поиске оптимальных ориентиров, определяющих устойчивость и постоянный характер его развития, стремится к вершинам. В начале нынешней эры, во время возникновения глобальных кризисных проблем, экологические, демографические, производственные явления, создающие общественные обострения, диспропорции и асимметрии становления регионов и стран в целом, особую остроту приобретают выявление возможности и ресурсов рационального их решения. Особая активность в процессах совершенствования общественного развития принадлежит личности человека, его творческим, интеллектуальным способностям.
Formulation of the problem. Humanity in search of optimal landmarks that determine the stability and sustained nature of its development, tends to the peaks. At the beginning of this era, when emerging global crisis problems, environmental, demographic and industrial phenomena that create public exacerbations, disproportions and asymmetries of the formation of regions and countries in general, the identification of opportunities and resources for rational solution to them becomes particularly acute. Special activity in the processes of improvement of social development belongs to the personality of the person, her creative, intellectual abilities.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8843
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MASE_2017_34-36.pdf230,14 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU