DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9414

Название: Інноваційні аспекти маркетингового забезпечення агропродовольчого бізнесу
Другие названия: Innovative aspects of marketing support for agribusiness
Инновационные аспекты маркетингового обеспечения агропродовольственного бизнеса
Авторы: Кравчук, І. І.
Kravchuk, I.
Кравчук, И. И.
Ключевые слова: маркетингове забезпечення
marketing support
маркетинговое обеспечение
агропродовольчий бізнес
agri-food business
агропродовольственный бизнес
маркетинг продовольства
food marketing
маркетинг продовольствия
маркетинговий канал
marketing channel
маркетинговый канал
організаційно-управлінські функції
organizational and managerial functions
организационно-управленческие функции
продовольчий ланцюжок
food chain
продовольственная цепочка
рух сільськогосподарської продукції
the movement of agricultural products
движение сельскохозяйственной продукции
логістика продовольства
food logistics
логистика продовольствия
ринкові агенти
market agents
рыночные агенты
економічний та юридичний супровід
economic and legal support
экономическое и юридическое сопровождение
інформаційно-аналітичне забезпечення
information and analytical support
информационно-аналитическое обеспечение
центр координації
center for coordination
центр координации
інтеграція виробників та переробників
integration of producers and processors
интеграция производителей и переработчиков
регіональні маркетингові кооперативні об’єднання
regional marketing cooperative associations
региональные маркетинговые кооперативные объединения
система кооперативів
cooperative systems
система кооперативов
органи управління
controls
органы управления
функції спеціалістів-аналітиків
features experts and analysts
функции специалистов-аналитиков
Дата публикации: 2014
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Кравчук І. І. Інноваційні аспекти маркетингового забезпечення агропродовольчого бізнесу / І. І. Кравчук // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Екон. науки. – 2014. – Т. 16, № 1 (58), ч. 1. – С. 250–256.
Аннотация: З метою обґрунтування інноваційних підходів в організації і координації маркетингового забезпечення агропродовольчого бізнесу здійснено аналіз теоретико-методологічного забезпечення продовольчого маркетингу та особливостей формування маркетингових каналів. Визначено переваги кооперативної форми організації логістичних агропродовольчих каналів. Доведено необхідність створення кооперативних центрів координації та забезпечення організаційно-економічного супроводу «руху» продовольства. На основі аналізу проблем збуту виробників сільськогосподарської продукції знайдено їх причини. Запропоновано створення регіональних маркетингових кооперативів та обґрунтовані їх переваги, у т.ч. для сільського соціуму.
In order to study innovative approaches to organizing and coordinating marketing agri-food businesses to ensure the analysis of theoretical and methodological approaches to food marketing and peculiarities of the marketing channels. The advantages of cooperative forms of marketing channels. The necessity of creating cooperative focal points and ensure organizational and economic support «movement» of food. By analyzing the problems of marketing agricultural producers found their reason. A creation of regional marketing cooperatives and justified their benefits, including for rural society.
С целью обоснования инновационных подходов в организации и координации маркетингового обеспечения агропродоволъственного бизнеса осуществлен анализ теоретико-методологических подходов к продовольственному маркетингу и особенностей формирования маркетинговых каналов. Определены преимущества кооперативной формы организации маркетинговых каналов. Доказана необходимость создания кооперативных центров координации и обеспечения организационно­ экономического сопровождения «движения» продовольствия. На основе анализа проблем сбыта производителей сельскохозяйственной продукции найдено их причины. Предложено создание региональных маркетинговых кооперативов и обоснованны их преимущества, в т.ч. для сельского социума.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9414
ISSN: 2413-5550
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
NVLNUVMBT_2014_16_1_1_250-256.pdf107,96 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ