DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9592

Название: Пермакультура як механізм забезпечення благополуччя тварин
Другие названия: Пермакультура как механизм обеспечения благополучия животных
Permaculture as a mechanism for the welfare of animals
Авторы: Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Мартинчук, І. В.
Мартынчук, И. В.
Martynchuk, I.
Ключевые слова: сільські території
сельские территории
rural territories
сільське господарство
сельское хозяйство
agriculture
природні екосистеми
природные экосистемы
natural ecosystems
пермакультурний дизайн
пермакультурный дизайн
permaculture design
Issue Date: 2018
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Плотнікова М. Ф. Пермакультура як механізм забезпечення благополуччя тварин / М. Ф. Плотнікова, І. В. Мартинчук // Контроль безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19−20 квіт. 2018 р. – К. : НУБіП України, 2018. ‒ С. 158−159.
Аннотация: Державні підходи до відродження сільських територій в Україні передбачають формування засад планомірного розвитку мережі населених пунктів на сільських територіях. Наразі заходи, які здійснювались державою щодо сільських територій, не дали бажаних наслідків і тенденція їх деградації зберігається [1]. Тому пріоритетним вбачаємо сталий розвиток територій [2], де ставка буде зроблена на гармонізацію відносин «Людина–Природа» як основа сталого розвитку людства та базису суспільно-динамічного становлення національної соціо-еколого-економічної системи.
Государственные подходы к возрождению сельских территорий в Украине предусматривают формирование основ планомерного развития сети населенных пунктов на сельских территориях. Сейчас меры, которые осуществлялись государством по сельским территориям, не дали желаемых результатов и тенденция их деградации сохраняется [1]. Поэтому приоритетным видим устойчивое развитие территорий [2], где ставка будет сделана на гармонизацию отношений «Человек–Природа» как основу устойчивого развития человечества и базиса общественно-динамического становления национальной социо-эколого-экономической системы.
The state approaches to the revival of rural areas in Ukraine envisage the formation of the principles of systematic development of the network of settlements in rural areas. At present, the measures taken by the state regarding rural areas have not provided the desirable consequences and the tendency of their degradation is preserved [1]. Therefore, priority is given to the sustainable development of the territories [2], where the rate will be made to harmonize the relations «Man–Nature» as the basis of sustainable development of mankind and the basis of socio-dynamic formation of the national socio-ecological and economic system.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9592
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FSC_2018_158-159.pdf195,9 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University