DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2015, № 2 (50), т. 1 >

Browsing "2015, № 2 (50), т. 1" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 68 of 68
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Efficiency of biological preparations for winter triticale against fungous diseases in Ukrainian PolissiaKluchevіch, M.; Ключевич, М. М.
2015Nytrogen feeding influence on forming winter rape productivityAntal, T.; Антал, Т. В.; Garbar, L.; Гарбар, Л. А.; Kulyk, V.; Кулик, В. С.
2015Агроекономічна оцінка вирощування відсадків клонової підщепи УУПРОЗ-6 у маточникуПелехата, Н. П.; Pelekhata, N.; Пелехатий, В. М.; Pelekhatyi, V.
2015Алелопатичний вплив сидеральних культур на пшеницю озимуГосподаренко, Г. М.; Hospodarenko, G.; Лисянський, О. Л.; Lysianskyi, O.
2015Аналіз ринку матеріалів космічного радіолокаційного зніманняОмельчук, В. В.; Omelchuk, V.; Рассохіна, І. В.; Rassochina, I.; Фомін, М. П.; Fomin, M.
2015Біологія та взаємовідносини збудника сріблястої парші картоплі зі збудниками сухої фузаріозної та мокрої бактеріальної гнилейФещук, О. М.; Feschuk, A.
2015Борошномельні показники якості зерна спельти залежно від сортуОсокіна, Н. М.; Osokina, N.; Любич, В. В.; Lubich, V.; Возіян, В. В.; Voziyan, V.; Пертернко, В. В.; Perternko, V.
2015Взаємозв’язок показників молочної продуктивності чистопорідних і помісних симентальських корів суміжних поколіньІванов, І. А.; Ivanov, I.
2015Вміст і запаси гумусу в чорноземах типових за різних систем удобрення в умовах органічного землеробстваЧередниченко, І. В.; Cherednichenko, Ir.
2015Вплив абсорбенту та обробки насіння і рослин упродовж вегетації рістрегулюючими препаратами на врожайність горохуГамаюнова, В. В.; Gamajunova, V.; Туз, М. С.; Tuz, M.
2015Вплив альтернативного удобрення на продуктивність картоплі на ясно-сірому лісовому ґрунтіКлименко, Т. В.; Klymenko, T.
2015Вплив елементів технології вирощування на ріст і розвиток рослин гібриду кукурудзи Крос 221М в умовах Південного Степу УкраїниПисаренко, П. В.; Pysarenko, P.; Пілярський, В. Г.; Pilyarskyi, V.; Пілярська, О. О.; Pilyarskaya, E.
2015Вплив елементів технології вирощування на урожайність пшениці м’якої ярої в умовах північної частини Лісостепу УкраїниКаленська, С. М.; Kalenska, S.; Антал, Т. В.; Antal, T.; Максименко, О. А.; Macsimenco, A.
2015Вплив елементів технології вирощування на формування насіннєвої продуктивності грястиці збірноїСладковська, Т. А.; Sladkovska, T.
2015Вплив елементів технології вирощування на фотосинтетичну та насіннєву продуктивність посівів соїШовкова, О. В.; Shovkova, O.
2015Вплив метеорологічних факторів на динаміку поширення та розвитку сірої гнилі петунії гібридноїПіковський, М. Й.; Pikovskyi, M.
2015Вплив мікродобрив та біопрепаратів на розвиток кореневої системи жита озимогоПоліщук, О. В.; Polishchuk, V.
2015Вплив окремих агротехнічних прийомів на кількісні і якісні показники сіянців Pinus silvestris L., які вирощуються в умовах постійних розсадниківБігула, С. М.; Bigula, S.
2015Вплив передсадивної обробки бульб на продуктивність і якість картопліСаюк, О. А.; Sayuk, O.; Плотницька, Н. М.; Plotnytska, N.
2015Вплив підживлення на динаміку формування площі листкової поверхні посівів соїДжемесюк, О. В.; Dzhemesyuk, A.; Новицька, Н. В.; Noviсtska, N.; Свистунова, І. В.; Svistуnova, I.
2015Динаміка наростання надземної біомаси рослин сортів пшениці озимої залежно від фону живленняГамаюнова, В. В.; Gamajunova, V.; Смірнова, І. В.; Smirnova, I.
2015Диференціальна епідуральна блокада розчином бупівакаїну у великої рогатої худоби в експериментіСлюсаренко, Д. В.; Slusarenko, D.; Ільніцький, М. Г.; Ilnitskiy, M.
2015До питання застосування живих мохоподібних у фітодизайні закритого середовищаМаєвський, К. В.; Maievskyi, K.
2015Доклінічні дослідження гострої токсичності нанокристалічного діоксиду церіюШадура, Ю. М.; Shadura, U.; Бітюцький, В. С.; Bitutsky, V.; Співак, М. Я.; Spyvac, M.; Мельниченко, О. М.; Melnichenko, O.; Щербаков, О. Б.; Shcherbakov, O.; Демченко, О. А.; Demchenko, O.; Жолобак, Н. М.; Zholobak, N.
2015Екологічна оцінка змін клімату на території м. Коростень Житомирської областіВалерко, Р. А.; Valerko, R.
2015Екологічна оцінка річок Сумської області за санітарно-гігієнічними показникамиТогачинська, О. В.; Tohachynska, O.; Тимощук, Т. М.; Tymoshchuk, T.
2015Екологічно безпечні елементи технології вирощування проса в умовах ПоділляСучек, М. М.; Suhcek, М.; Дерев’янський, В. П.; Dеrеvuansky, V.; Степанчук, Т. В.; Stepanhcuk, T.
2015Ефективність вирощування цибулі ріпчастої за інтенсивною промисловою технологією на чорноземах супіщаних осолоділихЛимар, В. А.; Lymar, V.
2015Ефективність комплексних обробок посівів ячменю озимого проти хворобЧайка, О. В.; Chaika, A.; Шеремет, Ю. В.; Sheremet, Yu.; Чайка, Т. В.; Chaika, Т.; Капралюк, М. П.; Kapraluk, N.
2015Загальна та біоенергетична оцінка подвійного використання льону олійногоРудік, О. Л.; Rudik, A.; Мринський, І. М.; Mrinsky, I.
2015Застосування окремих концепцій теорії ігор для оцінювання елементів технології вирощування льону олійногоМаційчук, В. М.; Matsiychuk, V.
2015Компенсаційна здатність структурних компонентів урожайності сортів пшениці озимоїКаленська, С. М.; Каlenska, S.; Ташева, Ю. В.; Tasheva, U.
2015Контролювання забур’яненості посівів буряків цукрових в умовах екологізації землеробстваЦюк, О. А.; Tsyuk, A.
2015Короткоротаційні сівозміни з бобовими культурами в умовах достатнього зволоження Правобережного ЛісостепуКвасніцька, Л. С.; Kvasnitska, L.; Молдован, В. Г.; Moldovan, V.; Тимощук, Т. М.; Tymoshchuk, T.
2015Математичне моделювання водно-теплової обробки зерна тритикалеЛюбич, В. В.; Lubich, V.; Новіков, В. В.; Novikov, V.; Полянецька, І. О.; Polyanetska, I.
2015Медь в почвах агроландшафтов Житомирского ПолесьяМыслыва, Т. Н.; Myslyva, T.; Белявский, Ю. А.; Bilyavskyj, Yu.; Надточий, П. П.; Nadtochij, P.
2015Можливості та ризики вітчизняного агровиробництва на європейському ринкуКовальчук, О. Д.; Kovalchuk, O.
2015Моніторинг поверхневих вод сільськогосподарського використання Житомирського районуКовальова, С. П.; Kovaleva, S.; Ільніцька, О. В.; Ilnitska, A.; Рубан, І. М.; Ruban, I.
2015Наукове обгрунтування технології вирощування кабачка в умовах Лісостепу ЗахідногоГойсюк, Л. В.; Hoysyuk, L.
2015Наукові основи виробництва якісних кормів та ефективного використання лукопасовищних угідь в умовах Полісся УкраїниМойсієнко, В. В.; Moysiyenko, V.
2015Негуміфікована органічна речовина ґрунту як фактор регулювання твердості світло-сірих лісових ґрунтів ПоліссяКравчук, М. М.; Kravchuk, M.; Кропивницький, Р. Б.; Kropivnitskij, R.; Кравчук, Т. В.; Kravchuk, T.
2015Озонотерапія як безпечний та перспективний метод у ветеринарній практиціІльніцький, М. Г.; Ilnitskyy, M.; Підборська, Р. В.; Pidborska, R.
2015Оптимизация физико-химических свойств дерново-подзолистой почвы в кормовом севооборотеНадточий, П. П.; Nadtochiy, P.; Белявский, Ю. А.; Bilyavskiy, Yu.; Вышневский, Ф. А.; Vishnevskiy, F.
2015Особливості врахування біотичної складової при формуванні інтегральної оцінки стану водних екосистем в умовах техногенного впливуПодрезенко, І. М.; Podresenko, I.; Остапенко, Н. С.; Ostapenko, N.; Тяпкін, О. К.; Tyapkin, O.; Крючкова, С. В.; Kryuchkova, S.; Кириченко, В. А.; Kyrychenko, V.; Джежулей, О. В.; Djejulei, O.; Ярошенко, Н. А.; Yaroshenko, N.
2015Особливості пухлинного росту при аденокарциномі молочної залози кішокБорисевич, Б. В.; Borisevich, B.; Лісова, В. В.; Lisova, V.; Кравченко, А. В.; Kravchenko, A.
2015Особливості технологій підтримання декоративності газонів у ландшафтному озелененніРозенфельд, В. В.; Rozenfeld, V.
2015Оцінка врожайності сортів цибулі батун (Allium fistulosum L.) в умовах Миколаївської областіМарценюк, І. М.; Martsenyuk, I.
2015Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозмініГосподаренко, Г. М.; Hospodarenko, H.; Прокопчук, І. В.; Prokopchuk, I.; Кривда, Ю. І.; Kryvda, Y.
2015Польова схожість і виживаність рослин нуту за передпосівної обробки насінняГончар, Л. М.; Honchar, L.; Щербакова, О. М.; Scherbakova, O.
2015Польова схожість та густота стояння рослин пшениці твердої ярої залежно від ширини міжряддя і норми висіву насінняГончар, Л. М.; Honchar, L.; Каленський, В. П.; Kalensky, V.; Шутий, О. І.; Shutov, O.
2015Проблеми розвитку нормативного забезпечення у сфері якості грунтів та шляхи їх вирішенняЛазебна, М. Є.; Lazebna, M.
2015Продуктивність та кормова оцінка однорічних вівсяно-капустяних сумішок залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся УкраїниПанчишин, В. З.; Panchyshyn, V.; Мойсієнко, В. В.; Moysiyenko, V.
2015Продуктивність ячменю ярого пивоварного залежно від удобрення та ретардантного захистуТокар, Б. Ю.; Tokar, B.
2015Продуктивность различных сортов льна-долгунца в зависимости от площади питания и инокуляции семян биопрепаратамиНосевич, М. А.; Nosevich, M.; Новохацкая, Д. М.; Novokhatskaya, D.
2015Реалізація адаптивного потенціалу безнасінних сортів винограду Русбол та Ромулус в умовах центрального Полісся УкраїниАлексєєвич, Т. М.; Alekseyevych, T.
2015Регулювання забур’яненості посадок картоплі в агротехнологіях з елементами біологізаціїКропивницький, Р. Б.; Kropivnicky, R.
2015Роль нітратного забруднення овочевої продукції та питної води у формуванні неканцерогенного ризику для населення с. Лука Житомирського районуГерасимчук, Л. О.; Gerasymchuk, L.
2015Селекція картоплі у Львівському НАУ: результати і перспективиЗавірюха, П. Д.; Zavirucha, P.
2015Структура рослинних угрупувань техногенних ландшафтів Житомирської областіСаврасих, Л. Д.; Savrasykh, L.
2015Технічні та технологічні пропозиції отримання енергії із сировини сільськогосподарського походженняКухарець, С. М.; Kuharets, S.; Голуб, Г. А.; Golub, G.; Скидан, О. В.; Skydan, O.; Осипчук, О. Ю.; Osypchuk, O.
2015Технологічна схема виробництва комбікормів та дизельного біопаливаГолуб, Г. А.; Golub, G.; Павленко, М. Ю.; Pavlenko, M.; Ачкевич, О. М.; Achkevych, A.
2015Урожайність бобово-злакових травосумішок залежно від співвідношення бобових і злакових видів в умовах Лісостепу УкраїниКовбасюк, П. У.; Kovbasyuk, P.; Маслов, Ю. А.; Maslov, Yu.
2015Урожайність проса за умов біологізації його вирощування у Правобежному Лісостепу УкраїниЧерній, В. П.; Cherniy, V.
2015Урожайність тритикале ярого залежно від глибини загортання насінняДмитришак, М. Я.; Dmytryshak, M.
2015Формування врожайності сортів коріандру посівного залежно від елементів технологіїКаленська, С. М.; Kalenska, S.; Жовтун, М. В.; Zhovtun, M.
2015Формування врожаю сої залежно від технологічних елементів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу УкраїниМолдован, В. Г.; Moldovan, V.; Молдован, Ж. А.; Moldovan, Z.; Собчук, С. І.; Sobchuk, S.
2015Формування поверхневого стоку з різних ландшафтів Полісся УкраїниПіціль, А. О.; Pitsil, A.; Буднік, І. П.; Budnik, I.; Поліщук, О. Є.; Polishuk, O.
2015Эффективность спороношения фитопатогенных грибов земляники садовой при культивировании на питательных средахПугачев, Р. М.; Puhachov, R.; Пугачева, И. Г.; Puhachova, I.; Камедько, Т. Н.; Kamedzko, T.; Сандалова, М. В.; Sandalova, M.
Showing results 1 to 68 of 68

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU