DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2011, № 2 (29), т. 1 >

Browsing "2011, № 2 (29), т. 1" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 45 of 45
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Алергічна діагностика туберкульозу у кролівПалій, А. П.; Paliy, A.
2011Безпека та санітарна якість м’яса слимаків при їх утриманні в умовах промислової фермиШевчук, В. Ф.; Shevchuk, V.; Бурлака, В. А.; Burlaka, V.; Кривий, М. М.; Kryvy, M.; Мамченко, В. Ю.; Mamchenko, V.
2011Біохімічні та морфологічні показники крові молодняку свиней при згодовуванні комбінованих силосівСлавов, В. П.; Slavov, V.; Васильєв, Р. О.; Vasyliev, R.; Кривий, М. М.; Kryvy, M.; Степаненко, В. М.; Stepanenko, V.
2011Важкі метали у водах малих річок і боліт Житомирського ПоліссяМислива, Т. М.; Myslyva, T.; Кот, І. С.; Kot, I.
2011Верифікація моделей дефляції ґрунтів з радіоекологічних міркуваньВасєнков, Г. І.; Vasenkhov, G.; Деребон, І. Ю.; Derebon, I.; Буднік, І. П.; Budnik, I.
2011Використання дискового створювача борозен ДОБ-3,5 (4,2) для підвищення урожайності сільськогосподарських культурГончаров, Ф. І.; Gonsharov, F.; Штепа, В. М.; Shtepa, V.; Кізюн, Б. Ф.; Kizyin, B.; Сироватка, М. А.; Syrovatka, M.
2011Виробництво бджолопродукції на природних фітоценозах різної щільності забруднення радіоцезієм та важкими металамиСіченко, О. М.; Sichenko, O.
2011Вирощування і газифікація біопалив – ефективний шлях вирішення «енергетичних» і екологічних проблем на прикладі міскантуса гігантеусаЛось, Л. В.; Los, L.; Зінченко, В. О.; Zinchenko, V.; Жайвороновський, В. Р.; Zhaivoronovsky, V.
2011Вирощування суниць у відкритому ґрунті та проблема отримання екологічно безпечних урожаївКуян, В. Г.; Kuyan, V.; Марцинівський, М. В.; Martsynovsky, N.
2011Вікова динаміка показників росту чистопородного і помісного молодняку свинейІжболдіна, О. О.; Izhboldina, E.
2011Вплив кількості та якості сировини хмелю на вихід гірких речовин в хмельовому відваріПасічник, І. О.; Pasechnik, I.
2011Вплив мікрорезонансної біоактивації на динаміку проростання насіння сосни звичайноїІванюк, І. Д.; Ivanuk, I.; Шикіло, І. С.; Shykilo, I.
2011Вплив погодних умов на формування якості та лежкість плодів яблуні за обробки антиоксидантними композиціямиБайбєрова, С. С.; Bajberova, S.; Сердюк, М. Є.; Serdyk, M.
2011Вплив режимів та тривалості зберігання на якість зерна пшениці озимоїГунько, С. М.; Gun’ko, S.; Завгородній, В. M.; Zavgorodniy, V.; Орловський, М. Й.; Orlovsky, M.
2011Вплив різних систем безприв’язної технології утримання на фенотипову консолідацію батьківських ліній продуктивних ознак первісток української чорно-рябої молочної породиІванов, І. А.; Ivanov, I.; Iванов, О. І.; Ivanov, A.
2011Вплив трутенату на фізіологічний статус корівКалиновський, Г. М.; Kalynovskyi, G.; Омеляненко, М. М.; Omelyanenko, M.; Калиновська, І. Г.; Kalynovska, I.; Круть, С.; Krut, S.
2011Динаміка вмісту пектинових речовин у плодах абрикоса при зберіганні за дії антиоксидантної композиції АКМСоколова, В. М.; Sokolova, V.
2011Довготривала активна науково-дослідна і навчально-методична робота в ЖСГІ-ЖНАЕУЧепіков, М. С.; Положенець, В. М.; Polozhenets, V.; Кошубська, М. М.
2011Ефективність еймеріостатика та його вплив на організм курей за еймеріозуДовгій, Ю. Ю.; Dovgiy, J.; Стахівський, О. В.; Stakhivskiy, A.; Фещенко, Д. В.; Feschenko, D.
2011Зміни кислотних властивостей темно-сірих опідзолених ґрунтів Західного ЛісостепуСавіцька, Х. М.; Savitska, К.
2011Ідентифікація рас збудника альтернаріозу картоплі alternaria solani в умовах Полісся УкраїниПоложенець, В. М.; Polozhenets, V.; Немерицька, Л. В.; Nemeritska, L.; Журавська, І. А.; Zhuravska, I.
2011Інтенсивність процесів підкислення дерново-середньопідзолистого ґрунту й накопичення в ньому рухомого фосфору при застосуванні пилуватих та гранульованих апатит-сірчаних сумішокМудрак, А. В.; Mudrak, А.
2011Кількісна оцінка висоти хаосу дивних аттракторів в задачах динаміки нелінійних системГрабар, І. Г.; Grabar, I.; Грабар, О. І.; Grabar, O.; Грабар, О. І.; Grabar, O.
2011Методичні основи моніторингових дослідженьШаповалов, С. О.; Shapovalov, S.; Русько, Н. П.; Rusko, N.
2011Міграція Cu, Zn, Pb, Cd в дерново-підзолистому ґрунті при різних рівнях імпактного поліметалічного забрудненняНадточій, П. П.; Nadtochiy, P.; Герасимчук, Л. О.; Gerasimchuk, L.
2011Мікробна контамінація матки корів за нормального перебігу родів і при затриманні послідуЗахарченко, В. А.; Zakharchenko, V.; Краєвський, А. Й.; Krayevsky, A.; Байло, М. В.; Bailo, N.; Захарченко, Л. М.; Zakharchenko, L.
2011Моніторинг забруднення сполуками азоту річок Лугинського району Житомирської областіКоткова, Т. М.; Kotkova, T.; Котков, В. І.; Kotkov, V.; Селезньова, Г. О.; Seleznyova, G.
2011Освітленість робочого місця водіїв автомобілів у складних кліматичних умовах зони Полісся УкраїниЄмець, Б. В.; Yemets, B.; Гринь, Т. О.; Grun, O.; Ковальчук, А. О.; Kovalchuk, A.; Поліщук, О. С.; Polischuk, O.
2011Особливості дендрофлори парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва ім. Ю. ГагарінаМарков, Ф. Ф.; Markov, F.
2011Оцінка агроресурсного потенціалу лівобережного Лісостепу УкраїниТараріко, Ю. О.; Tararyko, Yu.; Глущенко, Л. Д.; Gluschenko, L.
2011Оцінка ефективності засобів механізації доїння корів в умовах дрібнотоварного виробництваМедведський, О. В.; Medvedskyy, A.; Кухарець, С. М.; Kukharets, S.
2011Оцінка комбінаційної здатності сортів люцерни посівної за різних умов вирощування гібридів F1Максімов, А. М.; Maksimov, A.
2011Параметри льонозбирального комбайна й густота стеблостою та врожайність льону-довгунцяЛімонт, А. С.; Limont, A.
2011Показатели продуктивности сортов пленчатого и голозерного ярового ячменя в условиях лесостепи Тюменской областиОпанасюк, И. В.; Opanasyuk, I.
2011Порівняльний аналіз якості харчових продуктів у постчорнобильський період у Житомирській областіДовгій, Ю. Ю.; Dovgiy, Y.; Котелевич, В. А.; Kotelevich, V.; Бондар, М. О.; Bondar, M.; Жеревчук, А. І.; Zherevchuk, A.; Коритко, Ю. О.; Korytko, Y.
2011Регулювання чисельності популяції рудого соснового пильщика (Neodiprion sertiffer Goffr)Максимчук, Н. В.; Maksimchuk, N.; Прокоф’єв, С. В.; Prokofyev, S.
2011Результати багаторічних досліджень з інтенсифікації плодових культур у різних ґрунтово-кліматичних умовах УкраїниКуян, В. Г.; Kuyan, V.
2011Результати різних варіантів племінного підбору в заводському стаді української чорно-рябої молочної породиПелехатий, М. С.; Pelekhaty, N.; Кучер, Д. М.; Kucher, D.
2011Результаты испытания аллергодиагностикума «ИЭКВМ туберкулин» производства «ДП ветеринарная медицина»Мамадуллаев, Г. Х.; Mamadullaev, G.
2011Сезонні зміни кількісного і якісного складу ліпідів нативного воску і воску з жиропоту руна вівцематок породи прекос та їх помісей із суфолкамиТкачук, В. М.; Tkachuk, V.; Стапай, П. В.; Stapay, P.; Мотько, Н. Р.; Mot’ko, N.
2011Синтетичні комплексони при виробництві бройлерного м’ясаБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Сукненко, Т. М.; Suknenko, T.; Чудак, Р. А.; Chudak, R.
2011Стан та перспективи вирощування конкурентоспроможних сортів картоплі середньоранньої групи стиглості на УкраїніВойцехівський, В. І.; Voicehovsky, V.; Слободяник, Г. Я.; Slobodyaniyk, G.; Топоровська, А. А.; Toporovskaya, A.
2011Тип лісу як фактор формування структури грунтових безхребетних лісової підстилки (на прикладі Житомирського Полісся)Калиновський, Н. В.; Kalynovskiy, N.
2011Уточнення біологічних та анатомо-морфологічних особливостей збудників фузаріозної і бурої гнилей коренеплодів цукрових буряківПоложенець, В. М.; Polozhenets, V.; Невмержицька, О. М.; Nevmerzhitska, O.
2011Шляхи покращання екологічного стану ґрунтуЮркевич, Є. О.; Yurkevich, Ye.; Коваленко, Н. П.; Kovalenko, N.
Showing results 1 to 45 of 45

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU